کولوسئوم بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری رم بوده‌ است.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۰
۰
منبع: میزان
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۰
کولوسئوم بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری رم بوده‌ است.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}