شاخص بورس و اوراق بهادار در هفته دوم خرداد بار دیگر از مرز یک میلیون واحد عبور کرد.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۶
۰

شاخص بورس و اوراق بهادار در هفته‌ای که گذشت با اُفت و خیز فراوانی همراه بود.

شاخص بورس و اوراق بهادار در هفته دوم خرداد ماه ۴ روز کاری را سپری کرد و میانگین شاخص طی این هفته به رقم ۹۸۹ هزار و ۳۶۸ واحدی رسید.

شاخص اولین روز هفته را با رشد ۳۳ هزار واحدی آغاز کرد و در تاریخ ۱۰ خرداد ۹۹ به پله ۹۷۱ هزار و ۹۵۸ واحدی دست یافت.

در دومین روز هفته نیز شاخص روند نزولی خود را حفظ کرد و با اُفت بیش از ۲ هزار واحد دیگر به پله ۹۷۰ هزار واحدی سقوط کرد.

سومین روز هفته، اما شاخص روز مثبتی را پشت سر گذاشت و با رشد ۱۶ هزار واحدی پله ۹۸۶ هزار واحدی را فتح کرد.

شاخص در چهارمین روز هفته در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۹ روند صعودی را ادامه داد و با رشد ۴۰ هزار واحدی بار دیگر از مرز یک میلیون واحد عبور کرد.

عبور از شاخص یک میلیون واحدی برای اولین بار در تاریخ ۲۰ اردیهشت ۹۹ به وقوع پیوست و پس از آن شاخص با اصلاحاتی همراه شد و در ۳۰ اردیبهشت نیز از این کانال عبور کرد و بار دیگر در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۹ شاخص از مرز یک میلیون واحد گذشت.

وضعیت شاخص بورس در هفته دوم خرداد ۹۹
 
منبع: میزان
شاخص بورس و اوراق بهادار در هفته دوم خرداد بار دیگر از مرز یک میلیون واحد عبور کرد.

شاخص بورس و اوراق بهادار در هفته‌ای که گذشت با اُفت و خیز فراوانی همراه بود.

شاخص بورس و اوراق بهادار در هفته دوم خرداد ماه ۴ روز کاری را سپری کرد و میانگین شاخص طی این هفته به رقم ۹۸۹ هزار و ۳۶۸ واحدی رسید.

شاخص اولین روز هفته را با رشد ۳۳ هزار واحدی آغاز کرد و در تاریخ ۱۰ خرداد ۹۹ به پله ۹۷۱ هزار و ۹۵۸ واحدی دست یافت.

در دومین روز هفته نیز شاخص روند نزولی خود را حفظ کرد و با اُفت بیش از ۲ هزار واحد دیگر به پله ۹۷۰ هزار واحدی سقوط کرد.

سومین روز هفته، اما شاخص روز مثبتی را پشت سر گذاشت و با رشد ۱۶ هزار واحدی پله ۹۸۶ هزار واحدی را فتح کرد.

شاخص در چهارمین روز هفته در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۹ روند صعودی را ادامه داد و با رشد ۴۰ هزار واحدی بار دیگر از مرز یک میلیون واحد عبور کرد.

عبور از شاخص یک میلیون واحدی برای اولین بار در تاریخ ۲۰ اردیهشت ۹۹ به وقوع پیوست و پس از آن شاخص با اصلاحاتی همراه شد و در ۳۰ اردیبهشت نیز از این کانال عبور کرد و بار دیگر در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۹ شاخص از مرز یک میلیون واحد گذشت.

وضعیت شاخص بورس در هفته دوم خرداد ۹۹
 
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}