شیوع کرونا بسیاری از مشاغل از جمله تاکسی های درون شهری را تحت تاثیر قرار داده است.
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۱
۰

رحیمی پور کارشناس بهداشت محیط آبادان،گفت:عمدتاً اگر راننده تاکسی مبتلا به کووید۱۹باشد به مراتب انتقال ویروس خیلی بیشتر از زمانی که مسافران بیمار باشند، خواهد بود.

او افزود: رانندگان تاکسی باید اطلاعیه بهداشتی درخصوص استفاده ازماسک و دستکش را درمقابل دید مسافران نصب کنند.

کارشناس بهداشت محیط افزود: به محض سوارشدن افراد مسن و کسانی که بیماری زمینه ای ازجمله بیماری های قلبی، تنفسی، دیابت و شیمی درمانی دارند باید به آنها گوشزد شود که محیط تاکسی آلوده است و باید از وسایل حفاظتی استفاده کنند.

رحیمی پور تاکید کرد: رانندگان تاکسی باید نقاط پرتماس تاکسی شامل دستگیره های در، صندلی ها ، کف ماشین، شیشه ها، دکمه بالابرشیشه ، کمربند ایمنی و هوای داخل خودرو را با الکل ۷۰ درصد گندزدایی کنند.

او به باشگاه خبرنگاران افزود: روزانه کف تاکسی با محلول وایتکس با ترکیب یک واحد وایتکس و ۴۹ واحد آب ضدعفونی شود همچنین کیسه جمع آوری ماسک و دستکش بین دو صندلی جلو نصب شود.

شیوع کرونا بسیاری از مشاغل از جمله تاکسی های درون شهری را تحت تاثیر قرار داده است.

رحیمی پور کارشناس بهداشت محیط آبادان،گفت:عمدتاً اگر راننده تاکسی مبتلا به کووید۱۹باشد به مراتب انتقال ویروس خیلی بیشتر از زمانی که مسافران بیمار باشند، خواهد بود.

او افزود: رانندگان تاکسی باید اطلاعیه بهداشتی درخصوص استفاده ازماسک و دستکش را درمقابل دید مسافران نصب کنند.

کارشناس بهداشت محیط افزود: به محض سوارشدن افراد مسن و کسانی که بیماری زمینه ای ازجمله بیماری های قلبی، تنفسی، دیابت و شیمی درمانی دارند باید به آنها گوشزد شود که محیط تاکسی آلوده است و باید از وسایل حفاظتی استفاده کنند.

رحیمی پور تاکید کرد: رانندگان تاکسی باید نقاط پرتماس تاکسی شامل دستگیره های در، صندلی ها ، کف ماشین، شیشه ها، دکمه بالابرشیشه ، کمربند ایمنی و هوای داخل خودرو را با الکل ۷۰ درصد گندزدایی کنند.

او به باشگاه خبرنگاران افزود: روزانه کف تاکسی با محلول وایتکس با ترکیب یک واحد وایتکس و ۴۹ واحد آب ضدعفونی شود همچنین کیسه جمع آوری ماسک و دستکش بین دو صندلی جلو نصب شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}