نهاوندیان خبر داد:
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون ریالی با نرخ ۱۲ درصد به رانندگان مسافربر برون و درون شهری با بیمه خویش‌فرما به تصویب رسید.
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۳
۰
تسهیلات ۶ میلیون تومانی برای رانندگان مسافربر برون و درون‌شهریمحمد نهاوندیان با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

"سیزدهمین جلسه کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی شیوع کرونا.

این جلسه که به ریاست دکتر نهاوندیان تشکیل شد؛ آخرین وضعیت پرداخت وام یک میلیونی به یارانه بگیران مورد بررسی قرار گرفت و وزارت کار گزارشی در این راستا به جلسه ارائه کرد. همچنین در این جلسه پس از بررسی و تبادل نظر اعضای کارگروه درباره دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات به شرکت‌های حوزه حمل و نقل برون و درون شهری، اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون ریالی با نرخ ۱۲ درصد به رانندگان مسافربر برون و درون شهری با بیمه خویش‌فرما به تصویب رسید که مراحل اجرای آن از طریق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد.

در خصوص چگونگی ارائه تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا گزارشی ارائه و نیز دستورالعمل اعطای تسهیلات برای کسب و کار‌های مرتبط با بخش حمل و نقل مسافر برون شهری در حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی با هدف پیشگیری از توقف فعالیت‌ها و حفظ اشتغال در این رسته بررسی و تأیید شد تا پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا از طریق وزارت راه و شهرسازی مورد اقدام قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه شرکت‌های فعال حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برخوردار خواهند شد. "
 
تسهیلات ۶ میلیون تومانی برای رانندگان مسافربر برون و درون‌شهری
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون ریالی با نرخ ۱۲ درصد به رانندگان مسافربر برون و درون شهری با بیمه خویش‌فرما به تصویب رسید.
تسهیلات ۶ میلیون تومانی برای رانندگان مسافربر برون و درون‌شهریمحمد نهاوندیان با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

"سیزدهمین جلسه کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی شیوع کرونا.

این جلسه که به ریاست دکتر نهاوندیان تشکیل شد؛ آخرین وضعیت پرداخت وام یک میلیونی به یارانه بگیران مورد بررسی قرار گرفت و وزارت کار گزارشی در این راستا به جلسه ارائه کرد. همچنین در این جلسه پس از بررسی و تبادل نظر اعضای کارگروه درباره دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات به شرکت‌های حوزه حمل و نقل برون و درون شهری، اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون ریالی با نرخ ۱۲ درصد به رانندگان مسافربر برون و درون شهری با بیمه خویش‌فرما به تصویب رسید که مراحل اجرای آن از طریق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد.

در خصوص چگونگی ارائه تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا گزارشی ارائه و نیز دستورالعمل اعطای تسهیلات برای کسب و کار‌های مرتبط با بخش حمل و نقل مسافر برون شهری در حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی با هدف پیشگیری از توقف فعالیت‌ها و حفظ اشتغال در این رسته بررسی و تأیید شد تا پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا از طریق وزارت راه و شهرسازی مورد اقدام قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه شرکت‌های فعال حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برخوردار خواهند شد. "
 
تسهیلات ۶ میلیون تومانی برای رانندگان مسافربر برون و درون‌شهری
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}