معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: مردم یزد از سفر به استان‌هایی که در وضعیت هشدار شیوع کرونا قرار دارند سفر خودداری کنند.
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۴:۳۳
۰

نوری شادکام، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: با توجه به مثبت شدن تست کرونا افرادی که در روز‌های اخیر سابقه سفر به سایر استان‌ها را داشته اند از مردم می‌خواهیم به سفر نروند.

او افزود: موج دوم شیوع کرونا در صورت توجه نکردن به هشدار‌ها و ادامه سفر‌ها در کمین یزدی‌ها خواهد بود.

نوری شادکام اظهار داشت: شهروندان از سفر به استان‌های در وضعیت هشدارخودداری کرده و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایند.

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: مردم یزد از سفر به استان‌هایی که در وضعیت هشدار شیوع کرونا قرار دارند سفر خودداری کنند.

نوری شادکام، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: با توجه به مثبت شدن تست کرونا افرادی که در روز‌های اخیر سابقه سفر به سایر استان‌ها را داشته اند از مردم می‌خواهیم به سفر نروند.

او افزود: موج دوم شیوع کرونا در صورت توجه نکردن به هشدار‌ها و ادامه سفر‌ها در کمین یزدی‌ها خواهد بود.

نوری شادکام اظهار داشت: شهروندان از سفر به استان‌های در وضعیت هشدارخودداری کرده و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایند.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید