فرهنگی خبر داد
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برنامه صحن مجلس برای برگزاری جلساتی با موضوعات اقتصادی و دفاعی و امنیتی را اعلام کرد.
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۵
۰

محمدحسین فرهنگی، درباره جلسات هفته آینده صحن مجلس شورای اسلامی گفت: صحن مجلس روز یکشنبه (18 خردادماه) با موضوع اقتصادی آغاز می‌شود و به صورت علنی و با حضور اعضای اقتصادی کابینه خواهد بود که متعاقبا اعلام می‌شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: جلسه روز سه شنبه (20 خردادماه) نیز با موضوع دفاعی و امنیتی خواهد بود که به صورت غیرعلنی برگزار می شود و مهمانان این جلسه نیز متعاقبا اعلام خواهد شد./

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برنامه صحن مجلس برای برگزاری جلساتی با موضوعات اقتصادی و دفاعی و امنیتی را اعلام کرد.

محمدحسین فرهنگی، درباره جلسات هفته آینده صحن مجلس شورای اسلامی گفت: صحن مجلس روز یکشنبه (18 خردادماه) با موضوع اقتصادی آغاز می‌شود و به صورت علنی و با حضور اعضای اقتصادی کابینه خواهد بود که متعاقبا اعلام می‌شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: جلسه روز سه شنبه (20 خردادماه) نیز با موضوع دفاعی و امنیتی خواهد بود که به صورت غیرعلنی برگزار می شود و مهمانان این جلسه نیز متعاقبا اعلام خواهد شد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}