مشخص نیست این اتوبوس در پایتخت اوکراین چرا و چگونه به این مکان رسیده؟!
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۱
۰
اتوبوسی که سر از نا کجاآباد در آورد! /عکس

منبع: خبرنیوز

مشخص نیست این اتوبوس در پایتخت اوکراین چرا و چگونه به این مکان رسیده؟!
اتوبوسی که سر از نا کجاآباد در آورد! /عکس

منبع: خبرنیوز

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}