در این گزارش می‌توانید نوسان قیمت هر سهم شرکت‌های سهام عدالت در بورس را در ۱۳ خرداد مشاهده کنید.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۶
۰

امروز سه‌شنبه (۱۳ خرداد) شاخص کل بورس با رشد ۴۰۴۱۷.۱۰ واحدی وارد کانال ۱,۰۲۸,۵۳۷.۷۳ شد. همچنین ارزش بازار ۳۸,۵۶۲ میلیارد ریال، ارزش معاملات  ۹۹,۰۸۹ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱۰.۹۵۲میلیارد سهم است.

به گفته سخنگوی سهام عدالت سهامداران می‌توانند با شماره ۱۵۶۲ تماس گرفته و سوالات و شکایات خود را  در خصوص فروش سهام عدالت مطرح کنند.

 

نام شرکت سهامی قیمت هر سهم در معاملات۱۳خرداد برحسب ریال   قیمت هر سهم در معاملات۱۲خرداد برحسب ریال  

فارس (صنایع‌ پروشیمی خلیج فارس) 

۱۵,۷۶۴ ۱۵,۱۷۰

شگويا(پتروشیمی‌شهید تندگویان )

۱۱,۳۳۱ ۱۰,۶۵۰

شاوان (پالایش نفت لاوان )

۱۰۳,۳۱۸ ۹۸,۳۹۹

دانا ( بیمه دانا) 

۸,۵۱۲ ۸,۰۳۶

بنیبرو (شرکت نیرو ترانس) 

۵۹,۹۶۱ ۵۹,۵۶۶

رمپنا (شرکت مپنا ) 

۲۵,۶۰۶ ۲۴,۰۰۰

اخابر (مخابرات ایران)  

۱۵,۳۰۳ ۱۴,۶۶۲

کگل (شرکت گل گهر) 

۱۴,۵۴۹ ۱۳,۹۹۹

حکشتی‌(کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

۲۷,۴۰۰ ۲۳,۷۷۶

 فولاد ( شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  

۹,۶۴۹ ۹,۲۰۷

فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) 

۱۹,۱۷۴

۱۸,۲۰۰

فخوز ( شرکت فولاد خوزستان) 

۲۵,۳۰۱ ۲۴,۳۱۱

ساراب ( سیمان داراب ) 

۱۹,۰۹۶ ۱۸,۵۵۹

ورنا (سرمایه گذاری رنا) 

۸,۵۴۰ ۸,۱۳۸

حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) 

۳۶,۷۴۸ ۳۴,۲۰۰

کچاد (شرکت چادرملو)

۱۴,۷۴۷ ۱۳,۹۶۷

وپست ( شرکت پست )

۱۶,۹۴۷ ۱۶,۱۵۳

مارون (پتروشیمی مارون) 

۸۹,۱۳۲ ۸۷,۳۹۳

 شپنا (پالایش نفت اصفهان) 

۱۳,۴۸۰ ۱۳,۴۸۰

شتران (پالایش نفت تهران) 

۱۱,۸۴۳ ۱۱,۸۴۳

شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) 

۲۰,۸۸۰ ۱۷,۰۰۰

بسویچ (شرکت پارس سویچ) 

۷۵,۳۰۰ ۷۵,۹۱۵

وبملت (بانک ملت)

۱۹,۳۷۶ ۱۸,۳۹۸

وبصادر ( بانک صارات ایران ) 

۱,۷۴۸ ۱,۷۰۳

خاور ( ایران خودرو ) 

۴,۳۱۶ ۴,۳۳۴

وتجارت (بانک تجارت )

۱,۸۸۰ ۱,۸۴۰

 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) 

۲۲,۹۸۵ ۲۲,۴۸۵

شراز (پالایش نفت شیراز) 

۸۸,۳۰۵ ۸۶,۱۰۴

جم ( جم ) 

۳۲,۹۹۹ ۳۲,۲۱۰

فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) 

۱۴,۷۷۷ ۱۴,۱۷۰

 سدشت (سیمان دشتستان)  

۳۲,۹۹۹ ۳۲,۰۶۸

شبریز (پالایش نفت تبریز)

۲۵,۸۳۹ ۲۴,۹۴۹

 

در این گزارش می‌توانید نوسان قیمت هر سهم شرکت‌های سهام عدالت در بورس را در ۱۳ خرداد مشاهده کنید.

امروز سه‌شنبه (۱۳ خرداد) شاخص کل بورس با رشد ۴۰۴۱۷.۱۰ واحدی وارد کانال ۱,۰۲۸,۵۳۷.۷۳ شد. همچنین ارزش بازار ۳۸,۵۶۲ میلیارد ریال، ارزش معاملات  ۹۹,۰۸۹ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱۰.۹۵۲میلیارد سهم است.

به گفته سخنگوی سهام عدالت سهامداران می‌توانند با شماره ۱۵۶۲ تماس گرفته و سوالات و شکایات خود را  در خصوص فروش سهام عدالت مطرح کنند.

 

نام شرکت سهامی قیمت هر سهم در معاملات۱۳خرداد برحسب ریال   قیمت هر سهم در معاملات۱۲خرداد برحسب ریال  

فارس (صنایع‌ پروشیمی خلیج فارس) 

۱۵,۷۶۴ ۱۵,۱۷۰

شگويا(پتروشیمی‌شهید تندگویان )

۱۱,۳۳۱ ۱۰,۶۵۰

شاوان (پالایش نفت لاوان )

۱۰۳,۳۱۸ ۹۸,۳۹۹

دانا ( بیمه دانا) 

۸,۵۱۲ ۸,۰۳۶

بنیبرو (شرکت نیرو ترانس) 

۵۹,۹۶۱ ۵۹,۵۶۶

رمپنا (شرکت مپنا ) 

۲۵,۶۰۶ ۲۴,۰۰۰

اخابر (مخابرات ایران)  

۱۵,۳۰۳ ۱۴,۶۶۲

کگل (شرکت گل گهر) 

۱۴,۵۴۹ ۱۳,۹۹۹

حکشتی‌(کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

۲۷,۴۰۰ ۲۳,۷۷۶

 فولاد ( شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  

۹,۶۴۹ ۹,۲۰۷

فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) 

۱۹,۱۷۴

۱۸,۲۰۰

فخوز ( شرکت فولاد خوزستان) 

۲۵,۳۰۱ ۲۴,۳۱۱

ساراب ( سیمان داراب ) 

۱۹,۰۹۶ ۱۸,۵۵۹

ورنا (سرمایه گذاری رنا) 

۸,۵۴۰ ۸,۱۳۸

حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) 

۳۶,۷۴۸ ۳۴,۲۰۰

کچاد (شرکت چادرملو)

۱۴,۷۴۷ ۱۳,۹۶۷

وپست ( شرکت پست )

۱۶,۹۴۷ ۱۶,۱۵۳

مارون (پتروشیمی مارون) 

۸۹,۱۳۲ ۸۷,۳۹۳

 شپنا (پالایش نفت اصفهان) 

۱۳,۴۸۰ ۱۳,۴۸۰

شتران (پالایش نفت تهران) 

۱۱,۸۴۳ ۱۱,۸۴۳

شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) 

۲۰,۸۸۰ ۱۷,۰۰۰

بسویچ (شرکت پارس سویچ) 

۷۵,۳۰۰ ۷۵,۹۱۵

وبملت (بانک ملت)

۱۹,۳۷۶ ۱۸,۳۹۸

وبصادر ( بانک صارات ایران ) 

۱,۷۴۸ ۱,۷۰۳

خاور ( ایران خودرو ) 

۴,۳۱۶ ۴,۳۳۴

وتجارت (بانک تجارت )

۱,۸۸۰ ۱,۸۴۰

 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) 

۲۲,۹۸۵ ۲۲,۴۸۵

شراز (پالایش نفت شیراز) 

۸۸,۳۰۵ ۸۶,۱۰۴

جم ( جم ) 

۳۲,۹۹۹ ۳۲,۲۱۰

فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) 

۱۴,۷۷۷ ۱۴,۱۷۰

 سدشت (سیمان دشتستان)  

۳۲,۹۹۹ ۳۲,۰۶۸

شبریز (پالایش نفت تبریز)

۲۵,۸۳۹ ۲۴,۹۴۹

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}