همزمان با افزایش گرمای هوا، قیمت ۱۴ قلم انواع میوه بر اساس تازه‌ترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران که از صبح امروز در ۲۴۵ میدان و بازار میوه و تره بار پایتخت اعمال می‌شود، کاهش یافت.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۴
۰

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ این ۱۴ محصول که در بین آن‌ها نوبرانه‌های بهاری نیز به چشم می‌خورند، در میادین میوه و تره بار بین ۴۰۰ تومان تا ۵۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم کاهش قیمت داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، این فهرست که در آن از میوه‌هایی همچون طالبی، موز، گوجه سبز تا نوبرانه‌هایی همچون زردآلو، هلو و انواع توت با کاهش قیمت رو به رو بوده‌اند، به شرح زیر اعلام شده است.

۱- آناناس طلایی با ۱۰۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۶ هزار تومان

۲- پرتقال تامسون شمال با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۷۱۰۰ تومان

۳- پرتقال سانگین با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۷۹۰۰ تومان

۴- توت سفید با ۱۹۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۷۹۰۰ تومان

۵- توت سیاه با ۱۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۹۹۰۰ تومان

۶- توت فرنگی با ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۲ هزار تومان

۷- زردآلو با ۵۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۸۵۰۰ تومان

۸- زنجبیل با ۵۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۹۸۰۰ تومان

۹- طالبی با ۱۰۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۵۵۰۰ تومان

۱۰- جانا با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۶۱۰۰ تومان

۱۱- گوجه سبز دورشهری با ۲۳۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۱۵۰۰ تومان

۱۲- گوجه سبز شمالی با دو هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۷ هزار تومان

۱۳- موز با ۱۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۵۴۰۰ تومان

۱۴- هلو با ۲۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان

منبع: میزان
همزمان با افزایش گرمای هوا، قیمت ۱۴ قلم انواع میوه بر اساس تازه‌ترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران که از صبح امروز در ۲۴۵ میدان و بازار میوه و تره بار پایتخت اعمال می‌شود، کاهش یافت.

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ این ۱۴ محصول که در بین آن‌ها نوبرانه‌های بهاری نیز به چشم می‌خورند، در میادین میوه و تره بار بین ۴۰۰ تومان تا ۵۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم کاهش قیمت داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، این فهرست که در آن از میوه‌هایی همچون طالبی، موز، گوجه سبز تا نوبرانه‌هایی همچون زردآلو، هلو و انواع توت با کاهش قیمت رو به رو بوده‌اند، به شرح زیر اعلام شده است.

۱- آناناس طلایی با ۱۰۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۶ هزار تومان

۲- پرتقال تامسون شمال با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۷۱۰۰ تومان

۳- پرتقال سانگین با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۷۹۰۰ تومان

۴- توت سفید با ۱۹۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۷۹۰۰ تومان

۵- توت سیاه با ۱۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۹۹۰۰ تومان

۶- توت فرنگی با ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۲ هزار تومان

۷- زردآلو با ۵۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۸۵۰۰ تومان

۸- زنجبیل با ۵۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲۹۸۰۰ تومان

۹- طالبی با ۱۰۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۵۵۰۰ تومان

۱۰- جانا با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۶۱۰۰ تومان

۱۱- گوجه سبز دورشهری با ۲۳۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۱۵۰۰ تومان

۱۲- گوجه سبز شمالی با دو هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۷ هزار تومان

۱۳- موز با ۱۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۵۴۰۰ تومان

۱۴- هلو با ۲۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان

منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}