شاخص بورس و اوراق بهادار در روز ۱۳ خرداد ۹۹ بار دیگر از مرز یک میلیون واحد عبور کرد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
۰

شاخص بورس و اوراق بهادار تا لحظه تنظیم این خبر با رشد بیش از ۳۹ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۲۷ هزار واحدی رسید.

لازم به ذکر است که شاخص در اواخر اردیبهشت ماه کانال یک میلیون واحدی را رد کرد و پس از آن تا این لحظه با اُفت و خیز فراوان در کانال ۹۰۰ هزار واحدی قرار گرفت.

شاخص فرابورس نیز تا این لحظه با رشد بیش از ۳۰۵ واحدی به پله ۱۱ هزار و ۶۵۰ واحدی رسیده است.

منبع: میزان
شاخص بورس و اوراق بهادار در روز ۱۳ خرداد ۹۹ بار دیگر از مرز یک میلیون واحد عبور کرد.

شاخص بورس و اوراق بهادار تا لحظه تنظیم این خبر با رشد بیش از ۳۹ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۲۷ هزار واحدی رسید.

لازم به ذکر است که شاخص در اواخر اردیبهشت ماه کانال یک میلیون واحدی را رد کرد و پس از آن تا این لحظه با اُفت و خیز فراوان در کانال ۹۰۰ هزار واحدی قرار گرفت.

شاخص فرابورس نیز تا این لحظه با رشد بیش از ۳۰۵ واحدی به پله ۱۱ هزار و ۶۵۰ واحدی رسیده است.

منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید