آذربایجان غربی یک روانشناس گفت: شرایط اقتصادی دلیل اصلی تک فرزندی نیست.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۰
۲

علی نژاد با اشاره به اینکه در زمان فعلی می‌توان گفت: شرایط اقتصادی نقش مهمی در فرزند آوری دارد، اما دلیل اصلی نیست، افزود: دولت می‌تواند با سیاست گذاری‌های مناسب، ارائه تسهیلات و خدمات از جمله اعطای تسهیلات بانکی، اجرای سیاست‌های کلی جمعیت زوجین را تشویق به فرزند آوری بیشتر کند.

وی با اشاره به تبعات تک فرزندی تصریح کرد: باتوجه به اینکه تک فرزندان در کانون توجه شدید قرار دارند این توجه بیش از اندازه در نحوه بزرگ شدن کودکان تاثیر منفی دارد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه خانواده مهمترین کانون اجتماع بشر بوده و سنگ بنای هرجامعه‌ای است، اظهار کرد: در گذر زمان دگرگونی‌هایی در الگو‌های فرزند پروری به وجود آمده و سبک زندگی خانواده‌ها را تغییر داده است.

علی نژاد یاد آورشد: ارتباط زیاد با والدین، عدم مقایسه با دیگر فرزندان و برخورداری از امکانات بیشتر از مزایا و وابستگی به والدین، منزوی شدن، عدم مشارکت درفعالیت‌های اجتماعی، ارتباط کم‌تر با همسن وسالان از معایب تک فرزندی است.

وی با بیان اینکه تک فرزندی باعث می‌شود کودک الگوی رفتاری در خانواده نداشته باشد، یاد آور شد: والدین دارای یک فرزند باید طوری با فرزند خود ارتباط داشته باشند که علاوه بر ایفای نقش پدر ومادری برای فرزند خواهر یابرادر نیز بوده و فرزند را اجتماعی و غیر وابسته تربیت کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر سیستم کنترل جمعیت با برنامه ریزی درست انجام نشود عواقب منفی به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: کاهش جمعیت و پیش رفتن جامعه به سمت سالخوردگی از عواقب تک فرزندی در جامعه است.

آذربایجان غربی یک روانشناس گفت: شرایط اقتصادی دلیل اصلی تک فرزندی نیست.

علی نژاد با اشاره به اینکه در زمان فعلی می‌توان گفت: شرایط اقتصادی نقش مهمی در فرزند آوری دارد، اما دلیل اصلی نیست، افزود: دولت می‌تواند با سیاست گذاری‌های مناسب، ارائه تسهیلات و خدمات از جمله اعطای تسهیلات بانکی، اجرای سیاست‌های کلی جمعیت زوجین را تشویق به فرزند آوری بیشتر کند.

وی با اشاره به تبعات تک فرزندی تصریح کرد: باتوجه به اینکه تک فرزندان در کانون توجه شدید قرار دارند این توجه بیش از اندازه در نحوه بزرگ شدن کودکان تاثیر منفی دارد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه خانواده مهمترین کانون اجتماع بشر بوده و سنگ بنای هرجامعه‌ای است، اظهار کرد: در گذر زمان دگرگونی‌هایی در الگو‌های فرزند پروری به وجود آمده و سبک زندگی خانواده‌ها را تغییر داده است.

علی نژاد یاد آورشد: ارتباط زیاد با والدین، عدم مقایسه با دیگر فرزندان و برخورداری از امکانات بیشتر از مزایا و وابستگی به والدین، منزوی شدن، عدم مشارکت درفعالیت‌های اجتماعی، ارتباط کم‌تر با همسن وسالان از معایب تک فرزندی است.

وی با بیان اینکه تک فرزندی باعث می‌شود کودک الگوی رفتاری در خانواده نداشته باشد، یاد آور شد: والدین دارای یک فرزند باید طوری با فرزند خود ارتباط داشته باشند که علاوه بر ایفای نقش پدر ومادری برای فرزند خواهر یابرادر نیز بوده و فرزند را اجتماعی و غیر وابسته تربیت کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر سیستم کنترل جمعیت با برنامه ریزی درست انجام نشود عواقب منفی به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: کاهش جمعیت و پیش رفتن جامعه به سمت سالخوردگی از عواقب تک فرزندی در جامعه است.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
این همه صغری کبری کردی که چی؟ ملت بچه بیارن؟ واقعا دلت خوشه.
ناشناس
چرندیات
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید