همزمان با درگیری پلیس و معترضان در نزدیکی کاخ سفید؛
رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در صورتی که شهرداران و فرمانداران نتوانند کنترل خیابان ها را در دست بگیرند، ارتش را برای برقراری نظم به شهرهای مختلف اعزام خواهد کرد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۷
۲
ترامپ: اگر ایالت‌ها کوتاهی کنند، ارتش را اعزام می‌کنم
 
به گزارش «پارسینه»، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنانی اظهار داشت که هزاران سرباز مسلح و نیرو‌های اجرای قانون را برای متوقف کردن خشونت‌ها به پایتخت اعزام خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد برای شهر‌های دیگر هم چنان چه شهرداران و فرمانداران نتوانند کنترل خیابان‌ها را در اختیار بگیرند، دست به اقدام مشابهی خواهد زد.

اعتراضات در واکنش به قتل جورج فلوید سیاهپوست به دست پلیس آمریکا وارد ششمین روز خود شده است.
 
رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در یک کنفرانس ویدیویی با فرمانداران به آنها گفته بود «شما باید به اوضاع مسلط شوید و اگر نتوانید مسلط شوید وقتتان را هدر داده و مشتی جاهل به نظر خواهید آمد. باید به اوضاع مسلط شوید.»

همزمان با سخنان ترامپ در کاخ سفید، صدای درگیری پلیس با معترضان در چند بلوک دورتر شنیده می‌شد.
 
 
ترامپ گفت: «من رئیس جمهور شما برای برقراری قانون و نظم هستم. من تمام منابع در دسترس فدرال، نظامی و غیرنظامی، را برای توقف شورش و غارت بسیج کرده ام تا به تخریب و آتش افروزی پایان دهم و از حقوق آمریکایی‌های قانون مند، از جمله حقوق مندرج در متمم دوم دفاع کنم.»

متمم دوم قانون اساسی آمریکا حمل و نگهداری اسلحه برای شهروندان را قانونی می‌داند.

او وعده داد که «آنارشیست‌های حرفه ای، غارتگران، مجرمان، آنتیفا، و دیگران» را که باعث گرفتاری آمریکا شده اند سرکوب کند.

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: «اگر شهر یا ایالتی از انجام اقدامات ضروری برای دفاع از جان و مال ساکنانش خودداری کند، آن گاه ارتش ایالات متحده را اعزام خواهم کرد و به سرعت مشکل را برای آن‌ها حل خواهم کرد.»

در حال حاضر نیرو‌های «گارد ملی» در واشنگتن دی. سی، پایتخت آمریکا، مستقر هستند و شهردار «موریل باوزر» برای ساعت ۱۹ به بعد مقررات منع آمد و شد اعلام کرده است.
 
«کایلی مک‌انانی»، سخنگوی کاخ سفید، پیش از این گفته بود که وزارت دفاع آمریکا ۱۷ هزار نفر از نیرو‌های گارد ملی را در ۲۴ ایالت این کشور مستقر کرده است.

سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد که در حال حاضر ۳۵۰ هزار نفر آماده بوده و رئیس جمهور از فرمانداران ایالت‌ها درخواست کرده تا از آن‌ها برای حفاظت از شهرندان و فروشگاه‌ها استفاده کنند.

ترامپ در ادامه سخنان خود تاکید کرد که «ما به شورش و بی قانونی که در سراسر کشورمان گسترش یافته پایان می‌دهیم. اکنون به آن پایان می‌دهیم.»
 
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: «من همچنین اقدامات سریع و قاطعی برای حفاظت از پایتختمان، واشنگتن دی‌سی صورت داده ام... همزمان که صحبت می‌کنیم، هزاران هزار سرباز کاملا مسلح، نیرو‌های نظامی و افسران اجرای قانون را برای متوقف کردن شورش، غارت، خرابکاری، حمله و تخریب گستاخانه اموال اعزام کرده ام. ما به همه هشدار می‌دهیم.»

ترامپ قصد دارد از قانون شورش سال ۱۸۰۷ که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد برای اجرای قانون به استقرار نیروی نظامی بپردازد، استفاده کند. جورج بوش پدر هم در جریان شورش‌های سال ۱۹۹۲ لس آنجلس به این قانون متوسل شده بود.
 

رئیس جمهور آمریکا پس از سخنان کوتاه خود از کاخ سفید به سمت کلیسای سنت جان حرکت کرد که روز یکشنبه در جریان اعتراضات آسیب دیده بود و انجیل در دست، مقابل ساختمان کلیسا ایستاد و گفت: «ما بزرگترین کشور را در جهان داریم.»
منبع: پارسینه
همزمان با درگیری پلیس و معترضان در نزدیکی کاخ سفید؛
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۷
رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در صورتی که شهرداران و فرمانداران نتوانند کنترل خیابان ها را در دست بگیرند، ارتش را برای برقراری نظم به شهرهای مختلف اعزام خواهد کرد.
ترامپ: اگر ایالت‌ها کوتاهی کنند، ارتش را اعزام می‌کنم
 
به گزارش «پارسینه»، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنانی اظهار داشت که هزاران سرباز مسلح و نیرو‌های اجرای قانون را برای متوقف کردن خشونت‌ها به پایتخت اعزام خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد برای شهر‌های دیگر هم چنان چه شهرداران و فرمانداران نتوانند کنترل خیابان‌ها را در اختیار بگیرند، دست به اقدام مشابهی خواهد زد.

اعتراضات در واکنش به قتل جورج فلوید سیاهپوست به دست پلیس آمریکا وارد ششمین روز خود شده است.
 
رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در یک کنفرانس ویدیویی با فرمانداران به آنها گفته بود «شما باید به اوضاع مسلط شوید و اگر نتوانید مسلط شوید وقتتان را هدر داده و مشتی جاهل به نظر خواهید آمد. باید به اوضاع مسلط شوید.»

همزمان با سخنان ترامپ در کاخ سفید، صدای درگیری پلیس با معترضان در چند بلوک دورتر شنیده می‌شد.
 
 
ترامپ گفت: «من رئیس جمهور شما برای برقراری قانون و نظم هستم. من تمام منابع در دسترس فدرال، نظامی و غیرنظامی، را برای توقف شورش و غارت بسیج کرده ام تا به تخریب و آتش افروزی پایان دهم و از حقوق آمریکایی‌های قانون مند، از جمله حقوق مندرج در متمم دوم دفاع کنم.»

متمم دوم قانون اساسی آمریکا حمل و نگهداری اسلحه برای شهروندان را قانونی می‌داند.

او وعده داد که «آنارشیست‌های حرفه ای، غارتگران، مجرمان، آنتیفا، و دیگران» را که باعث گرفتاری آمریکا شده اند سرکوب کند.

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: «اگر شهر یا ایالتی از انجام اقدامات ضروری برای دفاع از جان و مال ساکنانش خودداری کند، آن گاه ارتش ایالات متحده را اعزام خواهم کرد و به سرعت مشکل را برای آن‌ها حل خواهم کرد.»

در حال حاضر نیرو‌های «گارد ملی» در واشنگتن دی. سی، پایتخت آمریکا، مستقر هستند و شهردار «موریل باوزر» برای ساعت ۱۹ به بعد مقررات منع آمد و شد اعلام کرده است.
 
«کایلی مک‌انانی»، سخنگوی کاخ سفید، پیش از این گفته بود که وزارت دفاع آمریکا ۱۷ هزار نفر از نیرو‌های گارد ملی را در ۲۴ ایالت این کشور مستقر کرده است.

سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد که در حال حاضر ۳۵۰ هزار نفر آماده بوده و رئیس جمهور از فرمانداران ایالت‌ها درخواست کرده تا از آن‌ها برای حفاظت از شهرندان و فروشگاه‌ها استفاده کنند.

ترامپ در ادامه سخنان خود تاکید کرد که «ما به شورش و بی قانونی که در سراسر کشورمان گسترش یافته پایان می‌دهیم. اکنون به آن پایان می‌دهیم.»
 
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: «من همچنین اقدامات سریع و قاطعی برای حفاظت از پایتختمان، واشنگتن دی‌سی صورت داده ام... همزمان که صحبت می‌کنیم، هزاران هزار سرباز کاملا مسلح، نیرو‌های نظامی و افسران اجرای قانون را برای متوقف کردن شورش، غارت، خرابکاری، حمله و تخریب گستاخانه اموال اعزام کرده ام. ما به همه هشدار می‌دهیم.»

ترامپ قصد دارد از قانون شورش سال ۱۸۰۷ که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد برای اجرای قانون به استقرار نیروی نظامی بپردازد، استفاده کند. جورج بوش پدر هم در جریان شورش‌های سال ۱۹۹۲ لس آنجلس به این قانون متوسل شده بود.
 

رئیس جمهور آمریکا پس از سخنان کوتاه خود از کاخ سفید به سمت کلیسای سنت جان حرکت کرد که روز یکشنبه در جریان اعتراضات آسیب دیده بود و انجیل در دست، مقابل ساختمان کلیسا ایستاد و گفت: «ما بزرگترین کشور را در جهان داریم.»
منبع: پارسینه
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
متاسفانه امریکا از نعمت لباس شخصی های موتور سوار خودجوش بی بهره است وگرنه تا حالا کار تموم شده بود
سبحان شاهمرادی اصولگرا
ترامپ دارد دیکتاتوری و استبداد حکومت آمریکا را عریان نمایش میدهد
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}