فرماندار شهرستان زنجان گفت: با توجه به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط بسیاری از مردم، نگران شیوع موج دوم این ویروس در زنجان هستیم و در همین راستا به برخی واحد‌های صنفی که مسائل بهداشتی را جدی نمی‌گیرند، تذکر دادیم.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۸
۰

رضا عسگری امروز در زمینه وضعیت شهرستان در زمینه ویروس کرونا، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر زنجان وضعیت خوبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه همچنان غربالگری‌ها و تست‌های ویژه کرونا به صورت سرپایی در زنجان انجام می‌شود، تصریح کرد: طی روز گذشته دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام کرد که تعدادی از افراد مبتلا به این ویروس علامتی نداشته‌اند و این خبر، یک تهدید به شمار می‌رود.

فرماندار شهرستان زنجان خواستار رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی توسط عموم مردم شد و افزود: تنها راه مقابله با ویروس کرونا، رعایت پروتکل‌هاست و متاسفانه این ویروس خطرناک در حال حاضر تغییر رفتار داده و این به نگرانی ما افزوده است.

‌وی با بیان اینکه شهر زنجان در حال حاضر بر اساس جمعیت و شرایط حاکم در آن، در وضعیت قرمزی نسبت به ویروس کرونا قرار دارد، یادآور شد: فقط دو شهرستان استان وضعیت سفیدی دارند.

عسگری با بیان اینکه متاسفانه آن گونه که باید پروتکل‌های بهداشتی در شهر زنجان رعایت نمی‌شود، بیان کرد: تعدادی از واحد‌های صنفی هم در رعایت پروتکل‌ها، کم کاری داشته‌اند که این مورد به آن‌ها تذکر داده شده و در صورت تکرار پلمب می‌شوند.

فرماندار شهرستان زنجان گفت: با توجه به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط بسیاری از مردم، نگران شیوع موج دوم این ویروس در زنجان هستیم و در همین راستا به برخی واحد‌های صنفی که مسائل بهداشتی را جدی نمی‌گیرند، تذکر دادیم.

رضا عسگری امروز در زمینه وضعیت شهرستان در زمینه ویروس کرونا، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر زنجان وضعیت خوبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه همچنان غربالگری‌ها و تست‌های ویژه کرونا به صورت سرپایی در زنجان انجام می‌شود، تصریح کرد: طی روز گذشته دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام کرد که تعدادی از افراد مبتلا به این ویروس علامتی نداشته‌اند و این خبر، یک تهدید به شمار می‌رود.

فرماندار شهرستان زنجان خواستار رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی توسط عموم مردم شد و افزود: تنها راه مقابله با ویروس کرونا، رعایت پروتکل‌هاست و متاسفانه این ویروس خطرناک در حال حاضر تغییر رفتار داده و این به نگرانی ما افزوده است.

‌وی با بیان اینکه شهر زنجان در حال حاضر بر اساس جمعیت و شرایط حاکم در آن، در وضعیت قرمزی نسبت به ویروس کرونا قرار دارد، یادآور شد: فقط دو شهرستان استان وضعیت سفیدی دارند.

عسگری با بیان اینکه متاسفانه آن گونه که باید پروتکل‌های بهداشتی در شهر زنجان رعایت نمی‌شود، بیان کرد: تعدادی از واحد‌های صنفی هم در رعایت پروتکل‌ها، کم کاری داشته‌اند که این مورد به آن‌ها تذکر داده شده و در صورت تکرار پلمب می‌شوند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}