جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۹۹ اعلام شد.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰
۰
جدول مدرسه تلویزیونی ایران برای روز سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ۷.۴۵ تا ۸ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ۸.۰۵ تا ۸.۲۵ درس زبان انگلیسی پایه ۹

ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۴۵ درس فرهنگ و هنر پایه ۸

ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۰۵ درس ریاضی پایه ۷

ساعت ۹.۰۵ تا ۹.۲۵ درس عربی پایه ۸

برنامه دوره ابتدایی:

​​​​​ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و زندگی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس علوم تجربی و زندگی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس ریاضی و زندگی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ درس هدیه‌های آسمانی و زندگی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس مهارت‌های اجتماعی و زندگی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ درس مهارت‌های اجتماعی و زندگی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ درس شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی
 
ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ درس سلامت و بهداشت رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۷ تا ۷.۲۵ اجرای ساختمان‌های فولادی -پایه ۱۲-رشته ساختمان -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۷.۲۵ تا ۷.۵۰ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار -پایه ۱۲- رشته شبکه و ترم افزار رایانه ای-شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ۷.۵۰ تا ۸.۱۰ فناوری‌های نوین در خودرو -پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۱۰ تا ۸.۵۰ استاندارد مهارت‌های سالم زیستن - پایه ۱۱- رشته مدریت و برنامه ریزی امورخانواده -شاخه کاردانش

ساعت ۸.۵۰ تا ۹.۲۵ استاندارد گرافیک رایانه‌ای -پایه ۱۱ و ۱۲ رشته گرافیک رایانه‌ای -شاخه کاردانش

ساعت ۹.۲۵ تا ۱۰ استاندارد طراحی معماری داخلی-پایه ۱۲-رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش.
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۹۹ اعلام شد.
جدول مدرسه تلویزیونی ایران برای روز سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ۷.۴۵ تا ۸ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ۸.۰۵ تا ۸.۲۵ درس زبان انگلیسی پایه ۹

ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۴۵ درس فرهنگ و هنر پایه ۸

ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۰۵ درس ریاضی پایه ۷

ساعت ۹.۰۵ تا ۹.۲۵ درس عربی پایه ۸

برنامه دوره ابتدایی:

​​​​​ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و زندگی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس علوم تجربی و زندگی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس ریاضی و زندگی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ درس هدیه‌های آسمانی و زندگی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس مهارت‌های اجتماعی و زندگی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ درس مهارت‌های اجتماعی و زندگی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ درس شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی
 
ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ درس سلامت و بهداشت رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۷ تا ۷.۲۵ اجرای ساختمان‌های فولادی -پایه ۱۲-رشته ساختمان -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۷.۲۵ تا ۷.۵۰ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار -پایه ۱۲- رشته شبکه و ترم افزار رایانه ای-شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ۷.۵۰ تا ۸.۱۰ فناوری‌های نوین در خودرو -پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۱۰ تا ۸.۵۰ استاندارد مهارت‌های سالم زیستن - پایه ۱۱- رشته مدریت و برنامه ریزی امورخانواده -شاخه کاردانش

ساعت ۸.۵۰ تا ۹.۲۵ استاندارد گرافیک رایانه‌ای -پایه ۱۱ و ۱۲ رشته گرافیک رایانه‌ای -شاخه کاردانش

ساعت ۹.۲۵ تا ۱۰ استاندارد طراحی معماری داخلی-پایه ۱۲-رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}