صدها نفر از معترضان به تبعیض نژادی در شهر «مینیاپولیس»، با ورود به مرکز پلیس این شهر، آن را به آتش کشیدند.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۵
۱
صدها نفر از معترضان به تبعیض نژادی در شهر «مینیاپولیس»، با ورود به مرکز پلیس این شهر، آن را به آتش کشیدند.
بهترین خرید
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
اداره پلیس اگر مامن محرومان و مظلومان نباشد
بلکه برعکس مامن ظالمان و اشرار باشد و پلیس هایش یک عده
آدم روانی نژاد پرست باشند همان بهتر که توسط مردم زخم دیده
آتش بگیرد و خاکستر شود!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}