در گزارش زیر با یک بازی جالب و سرگرم کننده همراهتان هستیم.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰
۰

بازی اشیای مخفی برای تقویت تمرکز و حافظه طراحی شده و در این میان نیز افراد بسیاری ادعا می‌کنند که چشمان تیزبینی دارند و افراد بسیاری هم خودشان را چنان حواس‌پرت می‌دانند که می‌گویند تمرکز کافی ندارند و وسایلشان جلوی چشمشان را هم نمی‌بینند.

اگر دوست دارید بدانید جزء کدام دسته از این افراد هستید با این سرگرمی همراه‌تان هستیم.

۱ – طوطی را میان برگ‌ها پیدا کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۲ – گرگ در لباس میش کجاست؟

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۳ – خرس میان میمون‌ها را نشان دهید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۴ – قلبی میان گلبرگ‌ها پنهان شده، پیدایش کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۵ – گربه را میان نینجا‌ها پیدا کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۶ – پروانه‌ای را بین طوطی‌ها بیابید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۷ – بین این سگ‌های خال‌دار، سگ بی‌خال را مشخص کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۸ – مار میان موز‌ها را بیابید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۹ – دو چتر مشابه را پیدا کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۰ – بین کاراکتر‌هایی که می‌بینید دزد کیست؟

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۱ – عروسکی بین تمام این عروسک‌ها چشم دکمه‌ای ندارد، پیدایش کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۲ – وزغی میان برگ‌ها پنهان شده، کجاست؟

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۳ – بین این‌همه موش و پنیر یک طاس گم شده، پیدایش کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۴ – پستونک این بچه کجاست؟

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۵ – بین راکن‌ها پاندا را پیدا کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

 

یافتن کدام شماره برایتان سخت‌تر بود؟

 

منبع: روزیاتو

در گزارش زیر با یک بازی جالب و سرگرم کننده همراهتان هستیم.

بازی اشیای مخفی برای تقویت تمرکز و حافظه طراحی شده و در این میان نیز افراد بسیاری ادعا می‌کنند که چشمان تیزبینی دارند و افراد بسیاری هم خودشان را چنان حواس‌پرت می‌دانند که می‌گویند تمرکز کافی ندارند و وسایلشان جلوی چشمشان را هم نمی‌بینند.

اگر دوست دارید بدانید جزء کدام دسته از این افراد هستید با این سرگرمی همراه‌تان هستیم.

۱ – طوطی را میان برگ‌ها پیدا کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۲ – گرگ در لباس میش کجاست؟

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۳ – خرس میان میمون‌ها را نشان دهید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۴ – قلبی میان گلبرگ‌ها پنهان شده، پیدایش کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۵ – گربه را میان نینجا‌ها پیدا کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۶ – پروانه‌ای را بین طوطی‌ها بیابید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۷ – بین این سگ‌های خال‌دار، سگ بی‌خال را مشخص کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۸ – مار میان موز‌ها را بیابید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۹ – دو چتر مشابه را پیدا کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۰ – بین کاراکتر‌هایی که می‌بینید دزد کیست؟

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۱ – عروسکی بین تمام این عروسک‌ها چشم دکمه‌ای ندارد، پیدایش کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۲ – وزغی میان برگ‌ها پنهان شده، کجاست؟

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۳ – بین این‌همه موش و پنیر یک طاس گم شده، پیدایش کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۴ – پستونک این بچه کجاست؟

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

۱۵ – بین راکن‌ها پاندا را پیدا کنید

بازی اشیای مخفی: اجسام مخفی را پیدا کنید + تصاویر

 

یافتن کدام شماره برایتان سخت‌تر بود؟

 

منبع: روزیاتو

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}