معاون عملیات فرماندهی پلیس تهران از برقراری ۳۳ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ خبر داد و گفت: در هر هفت ثانیه، یک عملیات فوریتی انجام می‌شود.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۸
۰

سردار پرویز یعقوبی معاون عملیات فرماندهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ پل ارتباطی میان شهروندان و پلیس است، اظهار داشت: مهمترین فلسفه تشکیل پلیس ۱۱۰ تحقق شعار پلیس پاسخگو، مردم مداری و جامعه محوری است.

وی گفت: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ با هدف ایجاد ارتباط آسان، سریع و مطمئن و در راستای کمک رسانی و ارائه خدمات انتظامی، ترافیکی، امنیتی و ... طراحی و راه اندازی شد و در حال حاضر به عنوان بزرگ‌ترین سایت امدادرسانی کشور با ۱۰۰ خط فعال است.

سردار یعقوبی به تعداد تماس‌ها اشاره و بیان داشت: به‌طور متوسط روزانه در حدود ۳۳۰۰۰ تماس به این مرکز واصل می‌شود که از این تعداد به میزان ۵۰ درصد عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: به بیان دقیق‌تر در هر ۳ ثانیه یک تماس فوریتی به این مرکز واصل و در هر ۷ ثانیه یک عملیات فوریتی پلیسی توسط پلیس ۱۱۰ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صورت گرفته است. ضمناً تماس‌های مشاوره و راهنمایی (۲۰%) و تماس‌های غیر قابل رسیدگی (۳۰%) بوده است.

سردار یعقوبی تصریح کرد: در ۲ ماهه نخست سال ۴۲% از کل تماس‌ها ثبت عملیاتی شده و به واحد‌های عمل کننده ۱۱۰ ابلاغ شد.

وی افزود: الباقی تماس‌ها نیز در قالب تماس‌های مشاوره و راهنمایی، پرسیدن طرح زوج و فرد و ترافیک، تماس‌های غیر فوریتی نظیر اختلاف خانوادگی، عدم پرداخت نفقه و اخبار غیرقابل رسیدگی نظیر مزاحمت، تک زنگ خوری بوده است.

معاون عملیات فرماندهی پلیس تهران گفت:با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تردد و مسافرت در سطح شهر کل تماس‌های واصله با مرکز ۱۱۰ در بازه زمانی فوق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷% و تعداد تماس‌های ثبت عملیاتی ۲۸%کاهش داشته است.

این مقام انتظامی تشریح کرد: بیشترین میزان تماس واصل شده به این مرکز در حوزه جرایم عمومی (۲۷%)، جرایم و تخلفات راهور (۱۹%)، نزاع و درگیری (۱۷%)، سرقت (۱۵%)، تهدید و اکراه (۳%)، مواد مخدر (۲%) و مابقی جرایم (۱۷%) بوده است.

وی ادامه داد: در راستای ارزیابی واحد‌های عمل کننده پلیس ۱۱۰ و نحوه برخورد و رسیدگی به نیاز شهروندان براساس ۴۴۰۷۹ مورد تماس کنترلی صورت گرفته در بازه زمانی مذکور از طریق واحد بازخوردگیری مرکز۱۱۰ درخصوص اخبار به ویژه جرائم مهمه نظیرنزاع و درگیری، سرقت و ... ۹۰ درصد رضایتمندی و ۱۰ درصد نارضایتی احصاء شده است.

این مقام ارشد پلیس تهران بیان داشت:در دو ماهه نخست سال تعداد ۷۱۶۲۰ تماس در خصوص مزاحمت‌های سد معبر (پارک در مقابل پل پارکینگ، پارک در پیاده رو، پارک دوبله در خیابان اصلی)، به صدا در آمدن آژیر خودرو، باز بودن درب خودرو، پایین بودن شیشه و ... با این مرکز برقرار شد. همچنین با اطلاعات شهروندان دردوماهه گذشته ۹۳۱ دستگاه خودرو و ۹۳ دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

سردار یعقوبی خاطر نشان کرد: در دوماهه اول سال تعداد ۲۱۳۶ پیامک از طریق شهروندان به سامانه پیامکی ۱۱۰۱۱۰ (مخصوص افرادی که مشکل تکلم داشته، کم شنوا، افرادی که در شرایطی قرار دارند که قادر به صحبت نیستند) واصل شد که ۷۰۲ پیام منجر به ماموریت پلیس شد.

معاون عملیات فرماندهی پلیس تهران از برقراری ۳۳ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ خبر داد و گفت: در هر هفت ثانیه، یک عملیات فوریتی انجام می‌شود.

سردار پرویز یعقوبی معاون عملیات فرماندهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ پل ارتباطی میان شهروندان و پلیس است، اظهار داشت: مهمترین فلسفه تشکیل پلیس ۱۱۰ تحقق شعار پلیس پاسخگو، مردم مداری و جامعه محوری است.

وی گفت: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ با هدف ایجاد ارتباط آسان، سریع و مطمئن و در راستای کمک رسانی و ارائه خدمات انتظامی، ترافیکی، امنیتی و ... طراحی و راه اندازی شد و در حال حاضر به عنوان بزرگ‌ترین سایت امدادرسانی کشور با ۱۰۰ خط فعال است.

سردار یعقوبی به تعداد تماس‌ها اشاره و بیان داشت: به‌طور متوسط روزانه در حدود ۳۳۰۰۰ تماس به این مرکز واصل می‌شود که از این تعداد به میزان ۵۰ درصد عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: به بیان دقیق‌تر در هر ۳ ثانیه یک تماس فوریتی به این مرکز واصل و در هر ۷ ثانیه یک عملیات فوریتی پلیسی توسط پلیس ۱۱۰ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صورت گرفته است. ضمناً تماس‌های مشاوره و راهنمایی (۲۰%) و تماس‌های غیر قابل رسیدگی (۳۰%) بوده است.

سردار یعقوبی تصریح کرد: در ۲ ماهه نخست سال ۴۲% از کل تماس‌ها ثبت عملیاتی شده و به واحد‌های عمل کننده ۱۱۰ ابلاغ شد.

وی افزود: الباقی تماس‌ها نیز در قالب تماس‌های مشاوره و راهنمایی، پرسیدن طرح زوج و فرد و ترافیک، تماس‌های غیر فوریتی نظیر اختلاف خانوادگی، عدم پرداخت نفقه و اخبار غیرقابل رسیدگی نظیر مزاحمت، تک زنگ خوری بوده است.

معاون عملیات فرماندهی پلیس تهران گفت:با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تردد و مسافرت در سطح شهر کل تماس‌های واصله با مرکز ۱۱۰ در بازه زمانی فوق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷% و تعداد تماس‌های ثبت عملیاتی ۲۸%کاهش داشته است.

این مقام انتظامی تشریح کرد: بیشترین میزان تماس واصل شده به این مرکز در حوزه جرایم عمومی (۲۷%)، جرایم و تخلفات راهور (۱۹%)، نزاع و درگیری (۱۷%)، سرقت (۱۵%)، تهدید و اکراه (۳%)، مواد مخدر (۲%) و مابقی جرایم (۱۷%) بوده است.

وی ادامه داد: در راستای ارزیابی واحد‌های عمل کننده پلیس ۱۱۰ و نحوه برخورد و رسیدگی به نیاز شهروندان براساس ۴۴۰۷۹ مورد تماس کنترلی صورت گرفته در بازه زمانی مذکور از طریق واحد بازخوردگیری مرکز۱۱۰ درخصوص اخبار به ویژه جرائم مهمه نظیرنزاع و درگیری، سرقت و ... ۹۰ درصد رضایتمندی و ۱۰ درصد نارضایتی احصاء شده است.

این مقام ارشد پلیس تهران بیان داشت:در دو ماهه نخست سال تعداد ۷۱۶۲۰ تماس در خصوص مزاحمت‌های سد معبر (پارک در مقابل پل پارکینگ، پارک در پیاده رو، پارک دوبله در خیابان اصلی)، به صدا در آمدن آژیر خودرو، باز بودن درب خودرو، پایین بودن شیشه و ... با این مرکز برقرار شد. همچنین با اطلاعات شهروندان دردوماهه گذشته ۹۳۱ دستگاه خودرو و ۹۳ دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

سردار یعقوبی خاطر نشان کرد: در دوماهه اول سال تعداد ۲۱۳۶ پیامک از طریق شهروندان به سامانه پیامکی ۱۱۰۱۱۰ (مخصوص افرادی که مشکل تکلم داشته، کم شنوا، افرادی که در شرایطی قرار دارند که قادر به صحبت نیستند) واصل شد که ۷۰۲ پیام منجر به ماموریت پلیس شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید