در این ویدیو لحظه برخورد با معترضان آمریکایی در شهر نیویورک توسط پلیس را مشاهده می کنید. در جریان قتل جورج فلوید، مرد سیاهپوست به دست پلیس مینیاپلیس، بسیاری از شهرهای آمریکا صحنه اعتراض و آشوب شده و پلیس و لباس شخصیها برای مهار اعتراضات به شلیک گلوله های لاستیکی و ضرب و جرح معترضان متوسل شده اند.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۱
۰
در این ویدیو لحظه برخورد با معترضان آمریکایی در شهر نیویورک توسط پلیس را مشاهده می کنید. در جریان قتل جورج فلوید، مرد سیاهپوست به دست پلیس مینیاپلیس، بسیاری از شهرهای آمریکا صحنه اعتراض و آشوب شده و پلیس و لباس شخصیها برای مهار اعتراضات به شلیک گلوله های لاستیکی و ضرب و جرح معترضان متوسل شده اند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}