رئیس مجلس در پیام توییتری نسبت به برخورد نژادپرستی اخیر در آمریکا واکنش نشان داد و گفت: آمریکا منبع شر است.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۶
۰

 دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نسبت به رفتار خشن یک افسر پلیس سفیدپوست در آمریکا که منجر به کشته شدن یک فرد سیاه‌پوست شده است، واکنش نشان داد و آمریکا را منبع شر دانست.

متن این پیام به شرح زیر است:

«کشوری که ساختار سیاسی، قضایی و اقتصادی ظالمانه آن صدها سال است در سراسر جهان جنگ و کودتا و فقر و تبعیض و شکنجه و برادرکشی و فساد اخلاقی را پمپاژ می کند و در داخل نژادپرستی و گرسنگی و تحقیر و «خفه کردن با زانو» را، اگر نامش شیطان بزرگ نیست پس چیست؟ آمریکا منبع شر است»

 
توئیت دکتر محمدباقر قالیباف

 

رئیس مجلس در پیام توییتری نسبت به برخورد نژادپرستی اخیر در آمریکا واکنش نشان داد و گفت: آمریکا منبع شر است.

 دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نسبت به رفتار خشن یک افسر پلیس سفیدپوست در آمریکا که منجر به کشته شدن یک فرد سیاه‌پوست شده است، واکنش نشان داد و آمریکا را منبع شر دانست.

متن این پیام به شرح زیر است:

«کشوری که ساختار سیاسی، قضایی و اقتصادی ظالمانه آن صدها سال است در سراسر جهان جنگ و کودتا و فقر و تبعیض و شکنجه و برادرکشی و فساد اخلاقی را پمپاژ می کند و در داخل نژادپرستی و گرسنگی و تحقیر و «خفه کردن با زانو» را، اگر نامش شیطان بزرگ نیست پس چیست؟ آمریکا منبع شر است»

 
توئیت دکتر محمدباقر قالیباف

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}