سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه مجلس در روز‌های یک‌شنبه و سه‌شنبه این هفته صحن علنی خواهد داشت، گفت: زمان انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی بستگی به طراحی تغییرات فرم‌ها و تکمیل آن‌ها و محاسبه امتیازات دارد و احتمالا هفته آینده نهایی شود.
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۸
۰

محمدحسین فرهنگی روز شنبه با بیان اینکه مجلس در روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه هفته اخیر صحن علنی خواهد داشت، اظهار داشت: پس از اصلاح دستورالعمل، امتیازبندی آغاز و بلافاصله کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: امروز در مورد زمان اصلاح دستورالعمل‌ها و امتیازبندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

فرهنگی خاطرنشان کرد: نمایندگان برای تعیین کمیسیون‌های تخصصی باید فرم‌های امتیازبندی را از شعبه مربوطه دریافت کنند و امتیازبندی‌ها بلافاصله با نظر نمایندگان متقاضی نهایی می‌شود البته زمان انتخاب اعضای کمیسیون‌ها بستگی به طراحی تغییرات فرم‌ها و تکمیل آن‌ها و محاسبه امتیازات دارد و احتمالا هفته آینده نهایی شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه مجلس در روز‌های یک‌شنبه و سه‌شنبه این هفته صحن علنی خواهد داشت، گفت: زمان انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی بستگی به طراحی تغییرات فرم‌ها و تکمیل آن‌ها و محاسبه امتیازات دارد و احتمالا هفته آینده نهایی شود.

محمدحسین فرهنگی روز شنبه با بیان اینکه مجلس در روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه هفته اخیر صحن علنی خواهد داشت، اظهار داشت: پس از اصلاح دستورالعمل، امتیازبندی آغاز و بلافاصله کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: امروز در مورد زمان اصلاح دستورالعمل‌ها و امتیازبندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

فرهنگی خاطرنشان کرد: نمایندگان برای تعیین کمیسیون‌های تخصصی باید فرم‌های امتیازبندی را از شعبه مربوطه دریافت کنند و امتیازبندی‌ها بلافاصله با نظر نمایندگان متقاضی نهایی می‌شود البته زمان انتخاب اعضای کمیسیون‌ها بستگی به طراحی تغییرات فرم‌ها و تکمیل آن‌ها و محاسبه امتیازات دارد و احتمالا هفته آینده نهایی شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}