اعتماد آنلاین دو تصویر از محمدباقر قالیباف از سال ۹۶ تا ۹۹ منتشر کرده و نوشته است: قالیباف به‌نظر پیرتر شده است. کافی است به رنگ ریش‌های او دقت کنید.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۴
۱
دو تصویر متفاوت از قالیباف؛ از سال ۹۶ تا سال ۹۹
 قالیباف در سال ۹۶
دو تصویر متفاوت از قالیباف؛ از سال ۹۶ تا سال ۹۹

قالیباف در سال ۹۹

اعتماد آنلاین دو تصویر از محمدباقر قالیباف از سال ۹۶ تا ۹۹ منتشر کرده و نوشته است: قالیباف به‌نظر پیرتر شده است. کافی است به رنگ ریش‌های او دقت کنید.
دو تصویر متفاوت از قالیباف؛ از سال ۹۶ تا سال ۹۹
 قالیباف در سال ۹۶
دو تصویر متفاوت از قالیباف؛ از سال ۹۶ تا سال ۹۹

قالیباف در سال ۹۹

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
دوری از صندلی ریاست پیرش کرده. اما از این به بعد جوونتر میشه!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}