تست کرونای ۱۲ عضو تیم فوتبال بادران مثبت اعلام شده است.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۰
۰

رضا رهقی سرپرست تیم فوتبال بادران درباره نتایج تست کرونای اعضای تیم فوتبال بادران اظهار داشت: دو روز پیش از همه اعضای تیم تست گرفتیم تا از امروز (پنجشنبه) تمرینات را آغاز کنیم. متاسفانه تست ۱۲ عضو تیم شامل ۸ بازیکن و ۴ عضو کادر فنی تیم، مثبت اعلام شده است.

وی درباره برگزاری تمرینات پس از مثبت شدن تست ۱۲ عضو بادران تصریح کرد: تمرین تیم با سایر نفرات پیگیری می‌شود، اما این ۱۲ نفر به قرنطینه رفتند. ما کامل‌ترین تست را از اعضای تیم گرفتیم و فکر می‌کنم سایر تیم‌ها نیز به همین عدد برسند.

تست کرونای ۱۲ عضو تیم فوتبال بادران مثبت اعلام شده است.

رضا رهقی سرپرست تیم فوتبال بادران درباره نتایج تست کرونای اعضای تیم فوتبال بادران اظهار داشت: دو روز پیش از همه اعضای تیم تست گرفتیم تا از امروز (پنجشنبه) تمرینات را آغاز کنیم. متاسفانه تست ۱۲ عضو تیم شامل ۸ بازیکن و ۴ عضو کادر فنی تیم، مثبت اعلام شده است.

وی درباره برگزاری تمرینات پس از مثبت شدن تست ۱۲ عضو بادران تصریح کرد: تمرین تیم با سایر نفرات پیگیری می‌شود، اما این ۱۲ نفر به قرنطینه رفتند. ما کامل‌ترین تست را از اعضای تیم گرفتیم و فکر می‌کنم سایر تیم‌ها نیز به همین عدد برسند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}