برنامه پرمخاطب «تهرانگرد» با آیتم‌های گوناگون از این هفته پنج شنبه ۸ خردادماه ساعت ۲۱ دوباره مهمان خانه مخاطبان شبکه پنج سیما می‌شود.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱
۰
«تهرانگرد» این هفته همراه با ساسان گلستانه (مجری برنامه) به فرودگاه مهرآباد رفته و گشتی در بخش‌های مختلف این فرودگاه زده است.

شهرزاد کمال‌زاده، نیز  یکی از  محله‌های تهران  را برای مخاطبان معرفی می‌کند.
«تهرانگرد»ی با شهرزاد کمال‌زاده+ عکس
حامد دولت نیز همراه با گروه ایران راپل به طبیعت گردی در روستای کلوگان رفته است.

معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان تهران، محور و موضوع اصلی این برنامه است. ساسان گلستانه مجری این برنامه و حامد دولت و شهرزاد کمال زاده هم بخش‌های متنوع موجود در تهرانگرد را اجرا خواهند کرد. صادق شمسایی کارگردانی و سجاد مشحون تهیه کنندگی "تـهرانگـرد" را برعهده دارند.
برنامه پرمخاطب «تهرانگرد» با آیتم‌های گوناگون از این هفته پنج شنبه ۸ خردادماه ساعت ۲۱ دوباره مهمان خانه مخاطبان شبکه پنج سیما می‌شود.
«تهرانگرد» این هفته همراه با ساسان گلستانه (مجری برنامه) به فرودگاه مهرآباد رفته و گشتی در بخش‌های مختلف این فرودگاه زده است.

شهرزاد کمال‌زاده، نیز  یکی از  محله‌های تهران  را برای مخاطبان معرفی می‌کند.
«تهرانگرد»ی با شهرزاد کمال‌زاده+ عکس
حامد دولت نیز همراه با گروه ایران راپل به طبیعت گردی در روستای کلوگان رفته است.

معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان تهران، محور و موضوع اصلی این برنامه است. ساسان گلستانه مجری این برنامه و حامد دولت و شهرزاد کمال زاده هم بخش‌های متنوع موجود در تهرانگرد را اجرا خواهند کرد. صادق شمسایی کارگردانی و سجاد مشحون تهیه کنندگی "تـهرانگـرد" را برعهده دارند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}