بهمن خاوری، پسری که رومینا اشرفی به او علاقه داشت و بخاطر فرار با این پسر توسط پدرش به قتل رسیده است دیشب توسط پلیس بازداشت شد.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲
۳

 رومینا اشرفی دختری که با بهمن خاوری فرار کرده بود به دست پدرش و با بریده شدن سرش با داس به قتل رسید.

پدر رومینا اشرفی پس از آن که دخترش را از کلانتری تحویل گرفته و به خانه می آید سر رومینا را با داس می برد.

بهمن خاوری پسری که رومینا به خاطر فرار با او به قتل رسیده است یکبار بازداشت شد و چون رومینا گفته بود با پای خود به خانه خواهر بهمن رفته است و آدم ربایی ای درکار نبود آزاد شد تا اینگه دیشب پلیس باز به سراغش رفت و برای تحقیقات دوباره او را بازداشت کرد.

آخرین مصاحبه دوست پسر رومینا اشرفی

بهمن خاوری قبل از بازداشت دیشب  در مصاحبه ای اعلام کرد: «رومینا به من گفته بود که بابام اذیتم می کند بیا من را با خودت ببر وگرنه خودم را می کشم.» اما چند دقیقه بعد می گوید: «دختره به من گفته بود که پدرم به من مرگ موش و طناب داده بود و گفته بخور و خودت را دار بزن ولی با این پسر نرو!»

دیشب بهمن خاوری برای ارائه پاره ای از توضیحات توسط پلیس بازداشت شد.

منبع: رکنا
بهمن خاوری، پسری که رومینا اشرفی به او علاقه داشت و بخاطر فرار با این پسر توسط پدرش به قتل رسیده است دیشب توسط پلیس بازداشت شد.

 رومینا اشرفی دختری که با بهمن خاوری فرار کرده بود به دست پدرش و با بریده شدن سرش با داس به قتل رسید.

پدر رومینا اشرفی پس از آن که دخترش را از کلانتری تحویل گرفته و به خانه می آید سر رومینا را با داس می برد.

بهمن خاوری پسری که رومینا به خاطر فرار با او به قتل رسیده است یکبار بازداشت شد و چون رومینا گفته بود با پای خود به خانه خواهر بهمن رفته است و آدم ربایی ای درکار نبود آزاد شد تا اینگه دیشب پلیس باز به سراغش رفت و برای تحقیقات دوباره او را بازداشت کرد.

آخرین مصاحبه دوست پسر رومینا اشرفی

بهمن خاوری قبل از بازداشت دیشب  در مصاحبه ای اعلام کرد: «رومینا به من گفته بود که بابام اذیتم می کند بیا من را با خودت ببر وگرنه خودم را می کشم.» اما چند دقیقه بعد می گوید: «دختره به من گفته بود که پدرم به من مرگ موش و طناب داده بود و گفته بخور و خودت را دار بزن ولی با این پسر نرو!»

دیشب بهمن خاوری برای ارائه پاره ای از توضیحات توسط پلیس بازداشت شد.

منبع: رکنا
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
این مردک ... میخاد کثافت کاری خودش را در پوشش شیعه و سنی ماست مالی کنه . کجای فقه اهل سنت چنین اجازه ای را به تو داده که بدون اذن پدر دختر . او را از منزل فراری بدهی ؟؟؟
آخه ... . چرا یک دخترک 13 ساله را تشویق به فرار از خانه کردی ؟؟ آن بیچاره فکر میکرده تو میخواهی خوشبختش کنی . نمیدانسته تو چه شیطان صفتی هستی .

البته همه اینها دلیلی بر حماقت پدر آن دختر بیچاره نیست . که با یک جنون آنی بیشتر آبروی خود و خانواده اش را به تاراج داد .
علی
مردم درست میگن مقصر اصلی تو هستی با این دختره دختره گفتنت مشخص است که چه پست رذلی هستی حداقل رومینا را با نام خودش خطاب صحبت قرار بده / عامل اصلی تو هستی عوضی که با فریب یک دختر بچه معلوم نیست چه هدفی داشتی به امید خدا به زودی به مجازات اعمالت خواهی رسید
ناشناس
من خودم پسرم.. بخداقسم به پیر به پیغمبر مقصر اصلی این ماجرا همین پسرس.. باید ببینید ریشه چیه این نامرد زندگی یه خانواده رو نابود کرد پدره گناهی نداره
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}