جریمه سنگین در انتظار غرغروها؛
با توجه به محتوای نامه 4 باشگاه به وزیر ورزش اینطور به نظر می‌رسد که این 4 باشگاه اعلام کردند اگر به اعتراضشان رسیدگی نشده و تغییری در برنامه برگزاری مسابقات اعمال نشود، تبعات تصمیم خود را به جان خریده و مسابقات را تحریم می‌کنند
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۹
۰

به گزارش سرویس ورزشی پارسینه؛ با توجه به محتوای نامه 4 باشگاه به وزیر ورزش اینطور به نظر می‌رسد که این 4 باشگاه اعلام کردند اگر به اعتراضشان رسیدگی نشده و تغییری در برنامه برگزاری مسابقات اعمال نشود، تبعات تصمیم خود را به جان خریده و مسابقات را تحریم می‌کنند چرا که عواقبش هرچه باشد نمی‌ارزد به خاطرش جان بازیکنان و عوامل برگزاری مسابقه را به خطر بیاندازند. خب اگر فرض را بر این بگذاریم که این یک تهدید صرف نیست و قرار است به آن جامه عمل بپوشانند چه تنبیهاتی انتظارشان را می‌کشد؟

بر اساس بند 22 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب سال 88، عدم حضور در یک مسابقه منجر به اعلام نتیجه 3 بر صفر بازی می‌شود و اگر بیش از یک بازی متوالی یا متناوب این اتفاق بیافتد در صورتی که در نیم فصل نخست باشد با حذف نتایج و حذف تیم از جدول روبرو می‌شود و اگر در نیم فصل دوم باشد با حفظ نتایج، تیم متخلف از جدول حذف شده و تنبیهاتی برایش در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به آنچه اعلام شده سخت‌ترین تنبیهات مواد 20 و 21 برایش در نظر گرفته می‌شود که شامل سقوط به دسته پایین‌تر و جرایم مالی سنگین و محرومیت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در تحریم مسابقات و محرومیت از امتیاز میزبانی و ورود تماشاگران خواهد بود و موارد شدید‌تر شامل سقوط به بیش از یک دسته پایین‌تر و حتی لغو امتیاز فعالیت آن باشگاه خواهد بود.

با توجه به اینکه سرپیچی از تصمیمات فدراسیون فوتبال عواقب شدیدی دارد بعید نیست فدراسیون نشین‌ها برای جلوگیری از تبعات منفی بعدی، شدید‌ترین تنبیهات آئین‌نامه‌ای را برای 4 باشگاه مذکور در صورت اعمال تهدیدشان مبنی بر تحریم مسابقات را در نظر بگیرند.

جریمه سنگین در انتظار غرغروها؛
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۹
با توجه به محتوای نامه 4 باشگاه به وزیر ورزش اینطور به نظر می‌رسد که این 4 باشگاه اعلام کردند اگر به اعتراضشان رسیدگی نشده و تغییری در برنامه برگزاری مسابقات اعمال نشود، تبعات تصمیم خود را به جان خریده و مسابقات را تحریم می‌کنند

به گزارش سرویس ورزشی پارسینه؛ با توجه به محتوای نامه 4 باشگاه به وزیر ورزش اینطور به نظر می‌رسد که این 4 باشگاه اعلام کردند اگر به اعتراضشان رسیدگی نشده و تغییری در برنامه برگزاری مسابقات اعمال نشود، تبعات تصمیم خود را به جان خریده و مسابقات را تحریم می‌کنند چرا که عواقبش هرچه باشد نمی‌ارزد به خاطرش جان بازیکنان و عوامل برگزاری مسابقه را به خطر بیاندازند. خب اگر فرض را بر این بگذاریم که این یک تهدید صرف نیست و قرار است به آن جامه عمل بپوشانند چه تنبیهاتی انتظارشان را می‌کشد؟

بر اساس بند 22 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب سال 88، عدم حضور در یک مسابقه منجر به اعلام نتیجه 3 بر صفر بازی می‌شود و اگر بیش از یک بازی متوالی یا متناوب این اتفاق بیافتد در صورتی که در نیم فصل نخست باشد با حذف نتایج و حذف تیم از جدول روبرو می‌شود و اگر در نیم فصل دوم باشد با حفظ نتایج، تیم متخلف از جدول حذف شده و تنبیهاتی برایش در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به آنچه اعلام شده سخت‌ترین تنبیهات مواد 20 و 21 برایش در نظر گرفته می‌شود که شامل سقوط به دسته پایین‌تر و جرایم مالی سنگین و محرومیت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در تحریم مسابقات و محرومیت از امتیاز میزبانی و ورود تماشاگران خواهد بود و موارد شدید‌تر شامل سقوط به بیش از یک دسته پایین‌تر و حتی لغو امتیاز فعالیت آن باشگاه خواهد بود.

با توجه به اینکه سرپیچی از تصمیمات فدراسیون فوتبال عواقب شدیدی دارد بعید نیست فدراسیون نشین‌ها برای جلوگیری از تبعات منفی بعدی، شدید‌ترین تنبیهات آئین‌نامه‌ای را برای 4 باشگاه مذکور در صورت اعمال تهدیدشان مبنی بر تحریم مسابقات را در نظر بگیرند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}