همزمان با اولین روز فعالیت مجلس یازدهم:
شیراز- نماینده اول مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین گزینه برای ریاست مجلس یازدهم محمدباقر قالیباف است.
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹
۰

علیرضا پاک فطرت بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که مجلس یازدهم با آن مواجه است برطرف کردن مشکلات موجود کشور است و اگر این مجلس نتواند راه‌حلی برای مشکلات کشور بیابد هیچ نهادی نمی‌تواند در برطرف کردن مشکلات موجود اقدامی انجام دهد.

وی اضافه کرد: در راستای تقویت بنای مجلس هیأت رئیسه مجلس یازدهم و رئیس مجلس باید فردی تحول گرا، کاردان و شجاع باشد لذا تمامی این ویژگی‌ها در محمد باقر قالیباف وجود دارد و بهترین گزینه برای ریاست مجلس یازدهم قالیباف است.

نماینده اول مردم شیراز در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص چالش‌های موجود در کشور نیز تاکید کرد: مشکلاتی که در حوزه‌های اجرایی و اقتصادی کشور وجود دارد از جمله موضوعاتی است که مجلس یازدهم با آن مواجهه است از این رو برنامه‌ریزی مجلس برای حل این مشکلات می‌تواند نقش ویژه ای در بهبود شرایط جامعه داشته باشد.

پاک‌فطرت در خصوص فعالیت خود در مجلس نیز متذکر شد: با توجه به سوابق و همچنین رزومه عملکردی خویش علاقه مند به حضور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هستم لذا امید است این کمیسیون بدون سیاسی کاری و با تکیه بر توان علمی افراد تشکیل شده و نسبت به فعالیت‌های تأثیرگذار در سطح ملی اقدام کند.

او اضافه کرد: هزینه‌ها طرح‌های اجرایی در کشور بر اساس برنامه‌ریزی ها و سیاست گذاری‌هایی که در کمیسیون عمران مجلس تدوین می‌گردد مشخص می‌شود لذا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در هدف مند کردن تخصیص بودجه‌های عمرانی در کشور دارد و علمی بودن این کمیسیون نیز از این جهت بسیار تأثیرگذار است.

همزمان با اولین روز فعالیت مجلس یازدهم:
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹
شیراز- نماینده اول مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین گزینه برای ریاست مجلس یازدهم محمدباقر قالیباف است.

علیرضا پاک فطرت بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که مجلس یازدهم با آن مواجه است برطرف کردن مشکلات موجود کشور است و اگر این مجلس نتواند راه‌حلی برای مشکلات کشور بیابد هیچ نهادی نمی‌تواند در برطرف کردن مشکلات موجود اقدامی انجام دهد.

وی اضافه کرد: در راستای تقویت بنای مجلس هیأت رئیسه مجلس یازدهم و رئیس مجلس باید فردی تحول گرا، کاردان و شجاع باشد لذا تمامی این ویژگی‌ها در محمد باقر قالیباف وجود دارد و بهترین گزینه برای ریاست مجلس یازدهم قالیباف است.

نماینده اول مردم شیراز در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص چالش‌های موجود در کشور نیز تاکید کرد: مشکلاتی که در حوزه‌های اجرایی و اقتصادی کشور وجود دارد از جمله موضوعاتی است که مجلس یازدهم با آن مواجهه است از این رو برنامه‌ریزی مجلس برای حل این مشکلات می‌تواند نقش ویژه ای در بهبود شرایط جامعه داشته باشد.

پاک‌فطرت در خصوص فعالیت خود در مجلس نیز متذکر شد: با توجه به سوابق و همچنین رزومه عملکردی خویش علاقه مند به حضور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هستم لذا امید است این کمیسیون بدون سیاسی کاری و با تکیه بر توان علمی افراد تشکیل شده و نسبت به فعالیت‌های تأثیرگذار در سطح ملی اقدام کند.

او اضافه کرد: هزینه‌ها طرح‌های اجرایی در کشور بر اساس برنامه‌ریزی ها و سیاست گذاری‌هایی که در کمیسیون عمران مجلس تدوین می‌گردد مشخص می‌شود لذا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در هدف مند کردن تخصیص بودجه‌های عمرانی در کشور دارد و علمی بودن این کمیسیون نیز از این جهت بسیار تأثیرگذار است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}