اشاره ریز حاج اقا، مجری شبکه یک، به فیلتر بودن تلگرام در برنامه زنده را ببینید.
۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶
۰
اشاره ریز حاج اقا، مجری شبکه یک، به فیلتر بودن تلگرام در برنامه زنده را ببینید.
{*ticket:47634*}