احمدی‌ بیغش :
منتخب مردم شازند در مجلس یازدهم گفت: در مجلس جدید برای عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی، شرایط ویژه‌ای تعیین شده است.
۰۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۳
۰

محمود احمدی بیغش  با اشاره به فرآیند جدید تقسیم‌بندی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اظهارداشت: در دوره جدید مجلس، شرایط ویژه‌ای برای حضور نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این شرایط، نمایندگان متناسب با سابقه اجرایی و رشته تحصیلی خود در کمیسیون‌ها به کار گرفته می‌شوند.

منتخب مردم شازند در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین نمایندگانی که پیش از این هم سابقه نمایندگی در مجلس داشته‌، سوابق آنان در دوران نمایندگی و همچنین کمیسیونی که در آن فعالیت کرده‌اند، در این زمینه تأثیر خواهد داشت.

احمدی بیغش بیان کرد: بر اساس شاخص‌های مذکور، درخواست نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی، ثبت و سپس نتیجه بررسی‌ها به آنان اعلام می‌شود.

منتخب مردم شازند در مجلس یازدهم گفت: در مجلس جدید برای عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی، شرایط ویژه‌ای تعیین شده است.

محمود احمدی بیغش  با اشاره به فرآیند جدید تقسیم‌بندی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اظهارداشت: در دوره جدید مجلس، شرایط ویژه‌ای برای حضور نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این شرایط، نمایندگان متناسب با سابقه اجرایی و رشته تحصیلی خود در کمیسیون‌ها به کار گرفته می‌شوند.

منتخب مردم شازند در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین نمایندگانی که پیش از این هم سابقه نمایندگی در مجلس داشته‌، سوابق آنان در دوران نمایندگی و همچنین کمیسیونی که در آن فعالیت کرده‌اند، در این زمینه تأثیر خواهد داشت.

احمدی بیغش بیان کرد: بر اساس شاخص‌های مذکور، درخواست نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی، ثبت و سپس نتیجه بررسی‌ها به آنان اعلام می‌شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}