بسیاری از افراد تمام زمان خود را در فضای مجازی سپری می‌کنند که استفاده بیش از حد این فضا میزان اعتیاد آنلاین، استرس و تنهایی را افزایش می‌دهد.
۰۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۸
۰
فضای مجازی می‌تواند یک راه حل مناسب برای فرار از افسردگی و بیماری‌های روانی باشد، اما در مقابل استفاده بیش‌از حد؛ همین فضا عوارض جبران‌ناپذیری را در پی دارد. اعتیاد به اینترنت میزان استرس و احساس تنهایی را در فرد افزایش می‌دهد. وابستگی و استفاده فراوان از شبکه‌های اجتماعی، ارتباط با انسان‌های مجازی و گاهی غیر حقیقی را اعتیاد آنلاین می‌گویند. افراد آلوده به این وابستگی، برای دوستان و رابطه‌های مجازی خود اهمیت بیشتری قائل می‌شوند و فضای حقیقی را به فراموشی می‌سپارند.

اعتیاد به اینترنت مسائل مختلفی را شامل می‌شود که از جمله موارد رایج برای جذب افراد به سوی اعتیاد و غرق شدن در فضای مجازی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

_. فرار از واقعیت‌ها و مشکلات زندگی: کسی بدون مشکل زندگی نمی‌کند، اما خیلی‌ها برای فرار از مشکلات معیشتی که در زندگی دارند به اینترنت و فضای مجازی پناه می‌برند.

_. خجالتی بودن: ارتباط برقرار کردن با افراد دیگر از طریق شبکه‌های اجتماعی به افراد قابلیت ناشناس ماندن می‌دهد. این ویژگی برای افراد خجالتی شرایطی به‌وجود می‌آورد که راحت‌تر بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند.

_. هویت جعلی: بیشتر افراد در فضای مجازی بخشی از شخصیت‌شان که امکان بروز آن را در دنیای واقعی نداشته‌اند، می‌سازند.

_. حس هیجان: لایک شدن عکس‌ها و ویدئو‌ها می‌تواند برای افراد حس هیجان و سرزندگی با خود به همراه داشته باشد.

_. ارتقای سطح دسترسی مردم به اینترنت: هر شخص در هر مکانی که هست، به موبایل و اینترنت دسترسی دارد؛ بنابراین از آن استفاده می‌کند که ممکن است بیش از اندازه هم باشد.

_. ساختن زندگی دوم: فضای مجازی این امکان را ایجاد می‌کند که فرد زندگی متفاوتی برای خودش بسازد، یک زندگی که تمام آرزوهایش در آن برآورده شده است.

_. سرگرم شدن: وجود هر محتوایی به میزان بی نهایت در شبکه‌های اجتماعی هر شخصی را سرگرم می‌کند.

_. بیکار بودن: زمانی که درگیری کاری و ذهنی برای افراد نباشد، شبکه‌های اجتماعی تمام حواس آن‌ها را درگیرمی‌کند.

_. فشار کاری: گاهی فشار بیش از اندازه کاری باعث می‌شود فرد خودش را با فضای مجازی سرگرم کند تا حجم فشار‌ها را نادیده بگیرد.

شناخت عوامل جذب بیش از حد اینترنت، می‌تواند ما را در کنترل و استفاده مناسب از این فضا کمک کند.
بسیاری از افراد تمام زمان خود را در فضای مجازی سپری می‌کنند که استفاده بیش از حد این فضا میزان اعتیاد آنلاین، استرس و تنهایی را افزایش می‌دهد.
فضای مجازی می‌تواند یک راه حل مناسب برای فرار از افسردگی و بیماری‌های روانی باشد، اما در مقابل استفاده بیش‌از حد؛ همین فضا عوارض جبران‌ناپذیری را در پی دارد. اعتیاد به اینترنت میزان استرس و احساس تنهایی را در فرد افزایش می‌دهد. وابستگی و استفاده فراوان از شبکه‌های اجتماعی، ارتباط با انسان‌های مجازی و گاهی غیر حقیقی را اعتیاد آنلاین می‌گویند. افراد آلوده به این وابستگی، برای دوستان و رابطه‌های مجازی خود اهمیت بیشتری قائل می‌شوند و فضای حقیقی را به فراموشی می‌سپارند.

اعتیاد به اینترنت مسائل مختلفی را شامل می‌شود که از جمله موارد رایج برای جذب افراد به سوی اعتیاد و غرق شدن در فضای مجازی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

_. فرار از واقعیت‌ها و مشکلات زندگی: کسی بدون مشکل زندگی نمی‌کند، اما خیلی‌ها برای فرار از مشکلات معیشتی که در زندگی دارند به اینترنت و فضای مجازی پناه می‌برند.

_. خجالتی بودن: ارتباط برقرار کردن با افراد دیگر از طریق شبکه‌های اجتماعی به افراد قابلیت ناشناس ماندن می‌دهد. این ویژگی برای افراد خجالتی شرایطی به‌وجود می‌آورد که راحت‌تر بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند.

_. هویت جعلی: بیشتر افراد در فضای مجازی بخشی از شخصیت‌شان که امکان بروز آن را در دنیای واقعی نداشته‌اند، می‌سازند.

_. حس هیجان: لایک شدن عکس‌ها و ویدئو‌ها می‌تواند برای افراد حس هیجان و سرزندگی با خود به همراه داشته باشد.

_. ارتقای سطح دسترسی مردم به اینترنت: هر شخص در هر مکانی که هست، به موبایل و اینترنت دسترسی دارد؛ بنابراین از آن استفاده می‌کند که ممکن است بیش از اندازه هم باشد.

_. ساختن زندگی دوم: فضای مجازی این امکان را ایجاد می‌کند که فرد زندگی متفاوتی برای خودش بسازد، یک زندگی که تمام آرزوهایش در آن برآورده شده است.

_. سرگرم شدن: وجود هر محتوایی به میزان بی نهایت در شبکه‌های اجتماعی هر شخصی را سرگرم می‌کند.

_. بیکار بودن: زمانی که درگیری کاری و ذهنی برای افراد نباشد، شبکه‌های اجتماعی تمام حواس آن‌ها را درگیرمی‌کند.

_. فشار کاری: گاهی فشار بیش از اندازه کاری باعث می‌شود فرد خودش را با فضای مجازی سرگرم کند تا حجم فشار‌ها را نادیده بگیرد.

شناخت عوامل جذب بیش از حد اینترنت، می‌تواند ما را در کنترل و استفاده مناسب از این فضا کمک کند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}