حرم مطهر رضوی پس از ۶۹ روز و دوره تعطیلی کرونایی بازگشایی شد.
۰۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۵
۰
حرم مطهر رضوی پس از ۶۹ روز و دوره تعطیلی کرونایی بازگشایی شد.