عضو فراکسیون امید مجلس:
عضو فراکسیون امید مجلس تاکید دارد که رئیس مجلس بدون جانبداری سیاسی قوه مقننه را اداره کرده است.
۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۰
۰

علی اکبری، با ارزیابی عملکرد و مدیریت دکتر علی لاریجانی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، گفت: دکتر لاریجانی با نگاه جامع و سعه صدر قابل تحسین مسائل مجلس را مدیریت کرد و در دوره مجلس دهم هرگز از اعتدال خارج نشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس مجلس با توجه به تجربه 12 ساله، با تسلط به قوانین از جمله آیین نامه داخلی و قانون اساسی، نگاهی ریزبین به مسائل داشت و با عقلانیت و تدبیر از خود چهره ای معتدل به جای گذاشت.

وی بیان داشت: دکتر لاریجانی وارد هیچ جناح بندی نشد و با حضور فراجناحی فرصت گفت‌وگو و نزدیک شدن نظرات مختلف را ایجاد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گفت: غالب نمایندگان به بی طرفی لاریجانی واقف بودند و او توانست مجلس را بدون جانبداری از جناح خاصی اداره کند و این نقطه قوت مدیریت لاریجانی در این دوره از مجلس شورای اسلامی بود./

عضو فراکسیون امید مجلس:
۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۰
عضو فراکسیون امید مجلس تاکید دارد که رئیس مجلس بدون جانبداری سیاسی قوه مقننه را اداره کرده است.

علی اکبری، با ارزیابی عملکرد و مدیریت دکتر علی لاریجانی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، گفت: دکتر لاریجانی با نگاه جامع و سعه صدر قابل تحسین مسائل مجلس را مدیریت کرد و در دوره مجلس دهم هرگز از اعتدال خارج نشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس مجلس با توجه به تجربه 12 ساله، با تسلط به قوانین از جمله آیین نامه داخلی و قانون اساسی، نگاهی ریزبین به مسائل داشت و با عقلانیت و تدبیر از خود چهره ای معتدل به جای گذاشت.

وی بیان داشت: دکتر لاریجانی وارد هیچ جناح بندی نشد و با حضور فراجناحی فرصت گفت‌وگو و نزدیک شدن نظرات مختلف را ایجاد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گفت: غالب نمایندگان به بی طرفی لاریجانی واقف بودند و او توانست مجلس را بدون جانبداری از جناح خاصی اداره کند و این نقطه قوت مدیریت لاریجانی در این دوره از مجلس شورای اسلامی بود./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}