زکات فطره و یا فطریه یکی از فروع دین اسلام است. بر کسی که خودش فقیر نباشد، واجب است برای خود و تمام کسانی که تحت تکفل او هستند، زکات فطره بپردازد.
۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۲
۰

اینفوگرافی/فطریه بر چه کسانی واجب نیست؟

 

 

 

 

منبع:برترین ها

زکات فطره و یا فطریه یکی از فروع دین اسلام است. بر کسی که خودش فقیر نباشد، واجب است برای خود و تمام کسانی که تحت تکفل او هستند، زکات فطره بپردازد.

اینفوگرافی/فطریه بر چه کسانی واجب نیست؟

 

 

 

 

منبع:برترین ها

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}