در انگلیس رخ داد
دختر ۱۹ ساله انگلیسی قربانی هوس‌های کثیف سه مرد شد.
۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
۰
 دختری 19 ساله در انگلیس توسط سه مرد آسیایی به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت و به خاطر تجاوز گروهی تا پای مرگ پیش رفت.

تصاویری که از بدن شکنجه شده این دختر در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده به شدت مورد واکنش کاربران قرار گرفت به طوری که پلیس وارد ماجرا شده و پیگیری خود را برای شناسایی عاملین این جنایت آغاز کرده است.

قربانی در مصاحبه ای که با ماموران پلیس داشت مدعی شد که توسط سه مرد ربوده شد و پس از کتک زدن های شدید متهمان به شدت مورد تجاوز قرار داد که از شدت خونریزی و زخم وارد شده بیهوش شد.

با شکایت دختر جوان و خانواده اش ماموران وارد ماجرا شده و پیگیری های خود برای شناسایی عاملین این جنایت آغاز کردند. پلیس تنها به آسیایی بودن این متجاوزها اشاره کرده و هویت آنان را اعلام نکرده است.
عکس ۱۶+ / شکنجه بی رحمانه دختر ۱۹ ساله توسط ۳ مرد
دختر ۱۹ ساله انگلیسی قربانی هوس‌های کثیف سه مرد شد.
 دختری 19 ساله در انگلیس توسط سه مرد آسیایی به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت و به خاطر تجاوز گروهی تا پای مرگ پیش رفت.

تصاویری که از بدن شکنجه شده این دختر در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده به شدت مورد واکنش کاربران قرار گرفت به طوری که پلیس وارد ماجرا شده و پیگیری خود را برای شناسایی عاملین این جنایت آغاز کرده است.

قربانی در مصاحبه ای که با ماموران پلیس داشت مدعی شد که توسط سه مرد ربوده شد و پس از کتک زدن های شدید متهمان به شدت مورد تجاوز قرار داد که از شدت خونریزی و زخم وارد شده بیهوش شد.

با شکایت دختر جوان و خانواده اش ماموران وارد ماجرا شده و پیگیری های خود برای شناسایی عاملین این جنایت آغاز کردند. پلیس تنها به آسیایی بودن این متجاوزها اشاره کرده و هویت آنان را اعلام نکرده است.
عکس ۱۶+ / شکنجه بی رحمانه دختر ۱۹ ساله توسط ۳ مرد
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}