نماینده مردم صومعه سرا در مجلس از رئیس مجلس و کلیه کارکنان قوه مقننه قدردانی کرد.
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۱
۰

 سیدکاظم دلخوش اباتری طی پیامی از دکتر لاریجانی و تمامی کارکنان مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.
متن پیام این نماینده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
با سلام و تحیات الهی
اینک که با استعانت از الطاف خداوند متعال دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با دستاوردهای شایسته برای ملت شریف ایران به پایان خود رسید.
لازم می دانم از وظیفه شناسی ، تلاش خالصانه و صادقانه ، خرد جمعی و همت والای شما کارکنان متعهد قوه مقننه بویژه حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی ، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ، هسته گزینش ، مرکز حراست ، اداره کل بین الملل ، اداره کل هیئت رئیسه ، مرکز پژوهشها ، کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد، معاونت اجرایی (دبیرخانه ، تکثیر و تحریرات جانامه ای نمایندگان، پست) ، مرکز فناوری اطلاعات ، اداره کل تشریفات ، اداره کل توسعه منابع انسانی ، اداره کل بودجه و امور مالی ، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی (اداره روابط عمومی ، اداره اخبار ، اداره فرهنگی و تبلیغات ، خبرنگاران پارلمانی ، صدا و سیما و خبرگزاری خانه ملت ) اداره کل مهندسی و پشتیبانی (اداره تدارکات ، اداره ترابری و رانندگان ، اداره فنی و ...) اداره کل دفاتر و روسای دفاتر نمایندگان ، اداره کل سلامت و اداره تربیت بدنی ، معاونت قوانین ، اداره کل کمیسیونها ، صحن و مشاورین (اداره دبیری صحن ، دبیران ، کارشناسان، کاردان ) ، اداره کل اسناد و تنقیح قوانین ، کمیسیونهای تخصصی ، معاونت نظارت ، اداره کل امور کارشناسی و نظارت ، اداره کل ساماندهی امورناظرین ، اداره کل دفتر اجرایی کمیسیون اصل نودم ، شورای نگهیان ، دیوان محاسبات ، بازرسی ، بسیج قوه مقننه واحدهای مستقر از قبیل بانکها ، هواپیمایی ، کانون ادوار، کانون بازنشستگان ، همکاران سپاه یگان حفاظت، یگان نیروی انتظامی که همواره باعث توسعه و پیشرفت اهداف متعالی و ارتقاء سطح مجلس شورای اسلامی بوده اید تقدیر و تشکر نمایم.
امید است با استعانت از ایزد منان در تمامی عرصه ها موفق و سربلند باشید.
برادر شما - سید کاظم دلخوش نماینده دوره هفتم، هشتم، دهم و منتخب دوره یازدهم
مردم شریف شهرستان صومعه سرا
در مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس از رئیس مجلس و کلیه کارکنان قوه مقننه قدردانی کرد.

 سیدکاظم دلخوش اباتری طی پیامی از دکتر لاریجانی و تمامی کارکنان مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.
متن پیام این نماینده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
با سلام و تحیات الهی
اینک که با استعانت از الطاف خداوند متعال دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با دستاوردهای شایسته برای ملت شریف ایران به پایان خود رسید.
لازم می دانم از وظیفه شناسی ، تلاش خالصانه و صادقانه ، خرد جمعی و همت والای شما کارکنان متعهد قوه مقننه بویژه حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی ، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ، هسته گزینش ، مرکز حراست ، اداره کل بین الملل ، اداره کل هیئت رئیسه ، مرکز پژوهشها ، کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد، معاونت اجرایی (دبیرخانه ، تکثیر و تحریرات جانامه ای نمایندگان، پست) ، مرکز فناوری اطلاعات ، اداره کل تشریفات ، اداره کل توسعه منابع انسانی ، اداره کل بودجه و امور مالی ، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی (اداره روابط عمومی ، اداره اخبار ، اداره فرهنگی و تبلیغات ، خبرنگاران پارلمانی ، صدا و سیما و خبرگزاری خانه ملت ) اداره کل مهندسی و پشتیبانی (اداره تدارکات ، اداره ترابری و رانندگان ، اداره فنی و ...) اداره کل دفاتر و روسای دفاتر نمایندگان ، اداره کل سلامت و اداره تربیت بدنی ، معاونت قوانین ، اداره کل کمیسیونها ، صحن و مشاورین (اداره دبیری صحن ، دبیران ، کارشناسان، کاردان ) ، اداره کل اسناد و تنقیح قوانین ، کمیسیونهای تخصصی ، معاونت نظارت ، اداره کل امور کارشناسی و نظارت ، اداره کل ساماندهی امورناظرین ، اداره کل دفتر اجرایی کمیسیون اصل نودم ، شورای نگهیان ، دیوان محاسبات ، بازرسی ، بسیج قوه مقننه واحدهای مستقر از قبیل بانکها ، هواپیمایی ، کانون ادوار، کانون بازنشستگان ، همکاران سپاه یگان حفاظت، یگان نیروی انتظامی که همواره باعث توسعه و پیشرفت اهداف متعالی و ارتقاء سطح مجلس شورای اسلامی بوده اید تقدیر و تشکر نمایم.
امید است با استعانت از ایزد منان در تمامی عرصه ها موفق و سربلند باشید.
برادر شما - سید کاظم دلخوش نماینده دوره هفتم، هشتم، دهم و منتخب دوره یازدهم
مردم شریف شهرستان صومعه سرا
در مجلس شورای اسلامی

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید