شصت و نهمین جلسه کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
صبح چهارشنبه، شصت‌ونهمین جلسه کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران با موضوع ارائه گزارش پرونده الکترونیک سلامت، در سالن جلسات شورای شهر تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت شهر سالم همچنین رئیس سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد، اعضای جلسه گزارشات خود ر درباره نحوه پیشرفت کار را بیان کردند.
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴
۰

 ناهید خداکرمی در این جلسه گفت:متاسفانه بوروکراسی اداری در شهرداری فرآیند پیچیده و چالش برانگیزی است که همچون سدی در مقابل تغییر ایستاده.پرونده الکترونیک سلامت کارکنان شهرداری که قبل از شورای پنجم باید تمام می‌شد، اما هنوزابتدای راه است. دلیل این اتفاق باید هرچه سریعتر مشخص شود.

در این جلسه طرفین اعلام کردند که با وجود تلاش‌های مثتبی که در این زمینه انجام شده اما برای ادامه به پیشرفت و سرعت بیشتری نیاز است.رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری نیز با اشاره به اینکه راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت کاری همه‌جانبه بوده و مرتبط تنها به یک گروه و دسته نیست تاکید کرد، به ثمر رسیدن این هدف مستلزم مجموعه برنامه‌هایی برای اتصال سایر دیتابانک‌ها به مجموعه شهرداری است.

همچنین طرفین با اعلام اینکه از اهداف پزشک خانواده داشتن ابزار اطلاع رسانی به موقع، آگاهی رسانی موثر و مراقبت و پیشگیری است،‌ تاکید کردند که قرار است این طرح در 4فاز اجرا شود. مساله‌ای که اجرایی شدن آن به دلیل اپیدمی کرونا به تعویق افتاد. در این جلسه مقرر شد پس از تعطیلات عید سعید فطر، در مرکز شماره 13 کلینیک شهرسالم، تیم فن‌آوری اطلاعات را آماده بارگزاری کنند.

همچنین مقرر شد در جلسه بعدی کمیته سلامت، پیمانکار این طرح مراحل انجام کار تا کنون و همچنین ادامه راه را توضیح دهد.

در این جلسه ناهیدخداکرمی، رئیس کمیته سلامت شهر تهران تاکید کرد که می‌باست همه برنامه‌های پرونده الکترونیک سلامت نهایتا تا پایان شهریور ماه راه‌اندازی، بارگذاری و بهره برداری شود و همچنین ادامه این کار تا پایان سال 99 نهایی شود. برای انجام این کار هم نیازمند آن هستیم که با برگزاری جلساتی برای کارکنان شهرداری و کادر درمان، فرهنگسازی برای پرونده الکترونیک سلامت تصریح شود.

جلسه بعدی این کمیته 11 خرداد برگزار خواهد شد.

شصت و نهمین جلسه کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴
صبح چهارشنبه، شصت‌ونهمین جلسه کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران با موضوع ارائه گزارش پرونده الکترونیک سلامت، در سالن جلسات شورای شهر تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت شهر سالم همچنین رئیس سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد، اعضای جلسه گزارشات خود ر درباره نحوه پیشرفت کار را بیان کردند.

 ناهید خداکرمی در این جلسه گفت:متاسفانه بوروکراسی اداری در شهرداری فرآیند پیچیده و چالش برانگیزی است که همچون سدی در مقابل تغییر ایستاده.پرونده الکترونیک سلامت کارکنان شهرداری که قبل از شورای پنجم باید تمام می‌شد، اما هنوزابتدای راه است. دلیل این اتفاق باید هرچه سریعتر مشخص شود.

در این جلسه طرفین اعلام کردند که با وجود تلاش‌های مثتبی که در این زمینه انجام شده اما برای ادامه به پیشرفت و سرعت بیشتری نیاز است.رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری نیز با اشاره به اینکه راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت کاری همه‌جانبه بوده و مرتبط تنها به یک گروه و دسته نیست تاکید کرد، به ثمر رسیدن این هدف مستلزم مجموعه برنامه‌هایی برای اتصال سایر دیتابانک‌ها به مجموعه شهرداری است.

همچنین طرفین با اعلام اینکه از اهداف پزشک خانواده داشتن ابزار اطلاع رسانی به موقع، آگاهی رسانی موثر و مراقبت و پیشگیری است،‌ تاکید کردند که قرار است این طرح در 4فاز اجرا شود. مساله‌ای که اجرایی شدن آن به دلیل اپیدمی کرونا به تعویق افتاد. در این جلسه مقرر شد پس از تعطیلات عید سعید فطر، در مرکز شماره 13 کلینیک شهرسالم، تیم فن‌آوری اطلاعات را آماده بارگزاری کنند.

همچنین مقرر شد در جلسه بعدی کمیته سلامت، پیمانکار این طرح مراحل انجام کار تا کنون و همچنین ادامه راه را توضیح دهد.

در این جلسه ناهیدخداکرمی، رئیس کمیته سلامت شهر تهران تاکید کرد که می‌باست همه برنامه‌های پرونده الکترونیک سلامت نهایتا تا پایان شهریور ماه راه‌اندازی، بارگذاری و بهره برداری شود و همچنین ادامه این کار تا پایان سال 99 نهایی شود. برای انجام این کار هم نیازمند آن هستیم که با برگزاری جلساتی برای کارکنان شهرداری و کادر درمان، فرهنگسازی برای پرونده الکترونیک سلامت تصریح شود.

جلسه بعدی این کمیته 11 خرداد برگزار خواهد شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}