چین کشور پهناوری است که غذاهای متنوع و با طعم‌های گوناگونی را در خود جای‌داده است. علاوه بر آن غذاهای محلی هر ناحیه از این کشور به‌کلی متفاوت‌اند. با ما همراه باشید تا ۲۴ غذای لذیذ چینی آشنا شوید تا در سفر به چین آن‌ها را تجربه کنید.
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
۰

کانگ یو بینگ (cong you bing)

اردک پکینگ (Peking duck)

3

یو شیانگ رو سی (Yu xiang rou si)

4

دونگ پو (Dongpo)

5

لازی جی (la zi ji)

6

نیلوفراسمانتوس ( osmanthus lotus)

7

یو ژیا مو  (iou jia mo)

8

شیائو لانگ بائو (Xiao long bao)

9

ژیا جیانگ میان (zha jiang mian)

10

مرغ بگار (beggar's chicken)

11

دن دن مین (dan dan mein)

12

چار سیا بائو (char siu bao)

13

ما پو توفو (ma po tofu )

14

ما پو توفو (ma po tofu )

15

کونگی (congee)

16

یو تیائو (you tiao)

17

تخم‌مرغ صدساله (Century eggs)

18

شومای (Shumai)

shumai--another-k

گان بیان سی جی دو (Gan bian si ji dou)

19

لیانگ پی (Liang Pi)

20

زونگزی (zongzi)

21

تانگ جی می لس (tang cu li ji)

22

گائو تای (guo tie)

23

چو دوفو  (chou dofu)

24

منبع: کجارو

چین کشور پهناوری است که غذاهای متنوع و با طعم‌های گوناگونی را در خود جای‌داده است. علاوه بر آن غذاهای محلی هر ناحیه از این کشور به‌کلی متفاوت‌اند. با ما همراه باشید تا ۲۴ غذای لذیذ چینی آشنا شوید تا در سفر به چین آن‌ها را تجربه کنید.

کانگ یو بینگ (cong you bing)

اردک پکینگ (Peking duck)

3

یو شیانگ رو سی (Yu xiang rou si)

4

دونگ پو (Dongpo)

5

لازی جی (la zi ji)

6

نیلوفراسمانتوس ( osmanthus lotus)

7

یو ژیا مو  (iou jia mo)

8

شیائو لانگ بائو (Xiao long bao)

9

ژیا جیانگ میان (zha jiang mian)

10

مرغ بگار (beggar's chicken)

11

دن دن مین (dan dan mein)

12

چار سیا بائو (char siu bao)

13

ما پو توفو (ma po tofu )

14

ما پو توفو (ma po tofu )

15

کونگی (congee)

16

یو تیائو (you tiao)

17

تخم‌مرغ صدساله (Century eggs)

18

شومای (Shumai)

shumai--another-k

گان بیان سی جی دو (Gan bian si ji dou)

19

لیانگ پی (Liang Pi)

20

زونگزی (zongzi)

21

تانگ جی می لس (tang cu li ji)

22

گائو تای (guo tie)

23

چو دوفو  (chou dofu)

24

منبع: کجارو

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید