برخى منابع از زنده ماندن حداقل دو نفر در سانحه کراچى خبر مى دهند.
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۹
۰
سخنگوى اورژانس کراچى از آن با عنوان معجزه یاد مى کند. وى مى گوید حداقل دو نفر را زنده به بیمارستان منتقل کرده اند. خبر تکمیلى اعلام می‌شود.
 
زنده ماندن معجزه آسای دو مسافر پرواز مرگ پاکستان
منبع: رکنا
برخى منابع از زنده ماندن حداقل دو نفر در سانحه کراچى خبر مى دهند.
سخنگوى اورژانس کراچى از آن با عنوان معجزه یاد مى کند. وى مى گوید حداقل دو نفر را زنده به بیمارستان منتقل کرده اند. خبر تکمیلى اعلام می‌شود.
 
زنده ماندن معجزه آسای دو مسافر پرواز مرگ پاکستان
منبع: رکنا
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}