رئیس پارلمان لبنان در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس، توطئه آمریکایی صهیونیستی عربی موسوم به معامله قرن را نسخه ای برای کشاندن منطقه به سمت تجزیه و از هم گسستگی بیشتر توصیف کرد.
۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۵
۰

به گزارش شبکه المیادین، نبیه بری امروز جمعه در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس و عید مقاومت و آزادی گفت طرح معامله قرن، در حقیقت نسخه ای برای کشاندن منطقه به سمت تقسیم و تجزیه بیشتر و فدرالیسم است.

رئیس پارلمان لبنان تصریح کرد استحکام وحدت و یکپارچگی سوریه، لبنان، اردن و مصر مرهون مقاومت فلسطین، لبنان و تمام اعراب دربرابر «معامله قرن» است.

نبیه بری تاکید کرد رهبری، ارتش و ملت سوریه پیشگامان حمایت از مقاومت بوده اند.

رئیس پارلمان لبنان در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس، توطئه آمریکایی صهیونیستی عربی موسوم به معامله قرن را نسخه ای برای کشاندن منطقه به سمت تجزیه و از هم گسستگی بیشتر توصیف کرد.

به گزارش شبکه المیادین، نبیه بری امروز جمعه در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس و عید مقاومت و آزادی گفت طرح معامله قرن، در حقیقت نسخه ای برای کشاندن منطقه به سمت تقسیم و تجزیه بیشتر و فدرالیسم است.

رئیس پارلمان لبنان تصریح کرد استحکام وحدت و یکپارچگی سوریه، لبنان، اردن و مصر مرهون مقاومت فلسطین، لبنان و تمام اعراب دربرابر «معامله قرن» است.

نبیه بری تاکید کرد رهبری، ارتش و ملت سوریه پیشگامان حمایت از مقاومت بوده اند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید