یک تیم آلمانی در زمینه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا وارد بحران شد.
۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۰
۰

با مثبت شدن تست کرونای ۲ عضو دیگر، تعداد مبتلایان تیم دینامودرسدن آلمان به این ویروس مرگبار به عدد ۵ رسید.

یکی از این ۲ تست مربوط به بازیکنان و دیگری به یکی از مربیان باشگاه ارتباط دارد. همه اعضای تیم دینامو درسدن از جمله کادر مربی و بازیکنان اخیرا ۱۰ روز در خانه خود قرنطینه شده بودند، چون تنها چند روز بعد از سرگیری تمرینات این تیم، تست ۲ نفر از اعضا مثبت شد؛ موضوعی که خیلی زود اعضای این باشگاه را مجبور به قرنطینه شدن کرد.

 

یک تیم آلمانی در زمینه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا وارد بحران شد.

با مثبت شدن تست کرونای ۲ عضو دیگر، تعداد مبتلایان تیم دینامودرسدن آلمان به این ویروس مرگبار به عدد ۵ رسید.

یکی از این ۲ تست مربوط به بازیکنان و دیگری به یکی از مربیان باشگاه ارتباط دارد. همه اعضای تیم دینامو درسدن از جمله کادر مربی و بازیکنان اخیرا ۱۰ روز در خانه خود قرنطینه شده بودند، چون تنها چند روز بعد از سرگیری تمرینات این تیم، تست ۲ نفر از اعضا مثبت شد؛ موضوعی که خیلی زود اعضای این باشگاه را مجبور به قرنطینه شدن کرد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید