غذا‌های لاهوری شهرت زیادی در پاکستان دارد که در کرتارپوره می‌توان از طعم لذیذ این غذا‌ها با قیمت مناسب استفاده کرد.
۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴
۰

«کرتار پوره» یک غذای مقوی است که در ایام ماه رمضان طبق غذا‌های سنتی لاهور و گوجرانواله طبخ می‌شود و به علت قیمت مناسب در وعده‌های سحر مورد توجه مردم است.

در شهر راولپندی یک خیابان برای طبخ غذا‌های رمضانی افتتاح شده که انواع کرتار پوره (پوره گوشت بال و انواع ادویه) را ارائه می‌کند.

غذا‌های لاهوری شهرت زیادی در پاکستان دارد که در کرتارپوره می‌توان از طعم لذیذ این غذا‌ها با قیمت مناسب استفاده کرد.

خیابان غذا‌های رمضانی شهر راولپندی سحر و ساعاتی قبل از افطار انواع کرتارپوره را ارائه می‌دهد این در حالی است که ورود به این خیابان بعد از بازرسی کامل نیرو‌های امنیتی امکان پذیر است که امنیت آن را تأمین می‌نماید.

کرتار پوره سحری مردم پاکستان در ماه رمضان

کرتار پوره سحری مردم پاکستان در ماه رمضان

کرتار پوره سحری مردم پاکستان در ماه رمضان

کرتار پوره سحری مردم پاکستان در ماه رمضان

کرتار پوره سحری مردم پاکستان در ماه رمضان

 

غذا‌های لاهوری شهرت زیادی در پاکستان دارد که در کرتارپوره می‌توان از طعم لذیذ این غذا‌ها با قیمت مناسب استفاده کرد.

«کرتار پوره» یک غذای مقوی است که در ایام ماه رمضان طبق غذا‌های سنتی لاهور و گوجرانواله طبخ می‌شود و به علت قیمت مناسب در وعده‌های سحر مورد توجه مردم است.

در شهر راولپندی یک خیابان برای طبخ غذا‌های رمضانی افتتاح شده که انواع کرتار پوره (پوره گوشت بال و انواع ادویه) را ارائه می‌کند.

غذا‌های لاهوری شهرت زیادی در پاکستان دارد که در کرتارپوره می‌توان از طعم لذیذ این غذا‌ها با قیمت مناسب استفاده کرد.

خیابان غذا‌های رمضانی شهر راولپندی سحر و ساعاتی قبل از افطار انواع کرتارپوره را ارائه می‌دهد این در حالی است که ورود به این خیابان بعد از بازرسی کامل نیرو‌های امنیتی امکان پذیر است که امنیت آن را تأمین می‌نماید.

کرتار پوره سحری مردم پاکستان در ماه رمضان

کرتار پوره سحری مردم پاکستان در ماه رمضان

کرتار پوره سحری مردم پاکستان در ماه رمضان

کرتار پوره سحری مردم پاکستان در ماه رمضان

کرتار پوره سحری مردم پاکستان در ماه رمضان

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید