پس از لغو تورنمنت‌های کسب سهمیه المپیک، فدراسیون جهانی کاراته برنامه جدید این رقابت‌ها را اعلام کرد.
۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۱
۰
 پس از تعویق بازی‌های المپیک توکیو ۲۰۲۰ که به دلیل شیوع بیماری کرونا و اعلام کمیته بین المللی المپیک صورت گرفت، فدراسیون جهانی کاراته در سیستم المپیک رقابت‌های کاراته در بازی‌های المپیک تجدید نظر کرده است.

تعویق یک مرحله از رقابت‌های لیگ جهانی کاراته در مراکش و مسابقات قهرمانی اروپا در باکوی آذربایجان و رقابت‌های نهایی کسب سهمیه در پاریس که همه به دلیل شیوع ویروس کوید -۱۹ انجام شد، فدراسیون جهانی سیستم کسب سهمیه را بررسی و در نهایت اصلاحیه رقابت‌های کسب سهمیه را اعلام کرد.

در این خبر که روی خروجی سایت فدراسیون جهانی قرار گرفته اعلام شده که پس از لغو این رقابتها، معرفی چهار نفر برتر هر وزن برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ صورت گرفت و پس از تعویق یک ساله بازی‌ها، در نهایت با حفظ ماهیت سیستم کسب سهمیه تعداد مشابهی مسابقات جایگزین تورنمنت‌های لغو شده، گردید.

بر همین اساس مسابقات کاراته قهرمانی ۲۰۲۰ اروپا پس از لغو در باکو، سال ۲۰۲۱ به میزبانی سوئد در گوتنبرگ برگزار خواهد شد. لیگ جهانی کاراته وان مراکش در سال ۲۰۲۱ هم جایگزین رقابت‌های لغو شده در سال ۲۰۲۰ خواهد شد. برنامه مرحله نهایی مسابقات کسب سهمیه که در پی آن در هر بخش از رقابت‌های کاتا و کومیته سه نفر برتر به صورت مستقیم جواز حضور در المپیک را کسب می‌کنند، نیز در مرحله بعد اعلام خواهد شد. البته در این مطلب آمده است که در صورت لغو هر کدام از این رقابتها، تورنمنت جدید جایگزین خواهد شد.

برنامه کسب سهمیه ماه می ۲۰۲۱ به اتمام می‌رسد و تعداد نفرات و اوزان برای حضور در بازی‌های المپیک هیچ تغییری نسبت به قبل نداشته است.


پس از لغو تورنمنت‌های کسب سهمیه المپیک، فدراسیون جهانی کاراته برنامه جدید این رقابت‌ها را اعلام کرد.
 پس از تعویق بازی‌های المپیک توکیو ۲۰۲۰ که به دلیل شیوع بیماری کرونا و اعلام کمیته بین المللی المپیک صورت گرفت، فدراسیون جهانی کاراته در سیستم المپیک رقابت‌های کاراته در بازی‌های المپیک تجدید نظر کرده است.

تعویق یک مرحله از رقابت‌های لیگ جهانی کاراته در مراکش و مسابقات قهرمانی اروپا در باکوی آذربایجان و رقابت‌های نهایی کسب سهمیه در پاریس که همه به دلیل شیوع ویروس کوید -۱۹ انجام شد، فدراسیون جهانی سیستم کسب سهمیه را بررسی و در نهایت اصلاحیه رقابت‌های کسب سهمیه را اعلام کرد.

در این خبر که روی خروجی سایت فدراسیون جهانی قرار گرفته اعلام شده که پس از لغو این رقابتها، معرفی چهار نفر برتر هر وزن برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ صورت گرفت و پس از تعویق یک ساله بازی‌ها، در نهایت با حفظ ماهیت سیستم کسب سهمیه تعداد مشابهی مسابقات جایگزین تورنمنت‌های لغو شده، گردید.

بر همین اساس مسابقات کاراته قهرمانی ۲۰۲۰ اروپا پس از لغو در باکو، سال ۲۰۲۱ به میزبانی سوئد در گوتنبرگ برگزار خواهد شد. لیگ جهانی کاراته وان مراکش در سال ۲۰۲۱ هم جایگزین رقابت‌های لغو شده در سال ۲۰۲۰ خواهد شد. برنامه مرحله نهایی مسابقات کسب سهمیه که در پی آن در هر بخش از رقابت‌های کاتا و کومیته سه نفر برتر به صورت مستقیم جواز حضور در المپیک را کسب می‌کنند، نیز در مرحله بعد اعلام خواهد شد. البته در این مطلب آمده است که در صورت لغو هر کدام از این رقابتها، تورنمنت جدید جایگزین خواهد شد.

برنامه کسب سهمیه ماه می ۲۰۲۱ به اتمام می‌رسد و تعداد نفرات و اوزان برای حضور در بازی‌های المپیک هیچ تغییری نسبت به قبل نداشته است.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید