خانه سینما برای کمک معیشتی به اعضای خود از آنها سوالاتی درباره اطلاعات خصوصی زندگی شخصی کرده که با اعتراض برخی همراه شده است. آیت‌الله مکارم شیرازی نیز این روش را جایز نمی‌داند.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۳
۰

 با گذشت چند ماه از بحران کرونا در کشور، بنیادهای مختلفی در جهت حمایت از اقشار مختلف کمک‌های معیشتی را در اختیار مردم قرار دادند. خانه سینما نیز چنین رویه‌ای را در دستور کار خود قرار داده، اما نحوه این کمک‌رسانی با انتقاد بسیاری از اعضا همراه شده است.

خبرهای رسیده این طور می‌گوید که خانه سینما در روزهای آخر ماه مبارک رمضان، برای اعطای کمک‌های معیشتی خود به جمع‌آوری اطلاعات خصوصی اعضای خود در یک سامانه پرداخته و سپس با ارائه یک برگ که در تصویر زیر آمده از اعضای متقاضی خواسته تا به فروشگاهی در یافت‌آباد مراجعه کنند.

مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی با روش خانه سینما در تخصیص کمک معیشتی+ عکس

این اقدام با اعتراض بسیاری از اعضا همراه شده که این شیوه را روش درستی برای کمک به سینماگران نمی‌دانند.

بر همین اساس در این باره از آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله سید عباس مدرس یزدی نیز سوال پرسیده شده که جواب آنها به شرح زیر است.

سوال از آیت‌الله مکارم شیرازی به این شرح بوده است: شهرداری تهران تعداد ۱۵۰۰ بسته خواربار و مواد غذایی به خانه سینما اهدا کرده تا در ایام ماه مبارک رمضان در اختیار سینماگران قرار گیرد. مدیران خانه سینما به بهانه اینکه این اقلام بایستی در اختیار هنرمندان نیازمند قرار گیرد، آنان را ملزم به پر کردن پرسشنامه‌ای کردند که سی و چند بند دارد و سوالات در مورد مسائل خصوصی افراد است، از جمله اینکه شغل همسرتان چیست؟ و منزل‌تان شخصی است یا استیجاری؟ و سوالات متعدد دیگر … و اگر شخصی پرسشنامه را جواب ندهد مشمول دریافت نمی‌شود. آیا شرعا حق دارند به بهانه کمک کردن به اشخاص نیازمند در ماه مبارک رمضان، تحقیق و تفحص در زندگی خصوصی افراد کنند؟

پاسخ آیت‌الله مکارم چنین است: این کار، جایز نیست و نیاز ظاهری کفایت می‌کند.

مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی با روش خانه سینما در تخصیص کمک معیشتی+ عکس

همچنین آیت‌الله سید عباس مدرس یزدی نیز در این باره جوابی منتشر شده که به شرح زیر است: 

این طور که مرسوم و متعارف است، درباره معلمان و کارمندان هر اداره چیزی که از روئسا به دست مدیران آن اداره می‌رسد، که توزیع به کارمندان نمایند. همه یکسانند و نیازمند و غیر نیازمند مساوی‌اند و این یک برکات رمضان و اعیاد مانند آن از مناسبات است، مگر قید شود که فقط مال مصیبت زدگان کرونا هست یا فقط زلزله زدگان است و مانند آن و بدون قید و شرطی حکم شرعی همان است که بیان شد. بعضی از مامورین، خدا هدایتشان کند، سختگیر می‌باشند.

مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی با روش خانه سینما در تخصیص کمک معیشتی+ عکس
 
خانه سینما برای کمک معیشتی به اعضای خود از آنها سوالاتی درباره اطلاعات خصوصی زندگی شخصی کرده که با اعتراض برخی همراه شده است. آیت‌الله مکارم شیرازی نیز این روش را جایز نمی‌داند.

 با گذشت چند ماه از بحران کرونا در کشور، بنیادهای مختلفی در جهت حمایت از اقشار مختلف کمک‌های معیشتی را در اختیار مردم قرار دادند. خانه سینما نیز چنین رویه‌ای را در دستور کار خود قرار داده، اما نحوه این کمک‌رسانی با انتقاد بسیاری از اعضا همراه شده است.

خبرهای رسیده این طور می‌گوید که خانه سینما در روزهای آخر ماه مبارک رمضان، برای اعطای کمک‌های معیشتی خود به جمع‌آوری اطلاعات خصوصی اعضای خود در یک سامانه پرداخته و سپس با ارائه یک برگ که در تصویر زیر آمده از اعضای متقاضی خواسته تا به فروشگاهی در یافت‌آباد مراجعه کنند.

مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی با روش خانه سینما در تخصیص کمک معیشتی+ عکس

این اقدام با اعتراض بسیاری از اعضا همراه شده که این شیوه را روش درستی برای کمک به سینماگران نمی‌دانند.

بر همین اساس در این باره از آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله سید عباس مدرس یزدی نیز سوال پرسیده شده که جواب آنها به شرح زیر است.

سوال از آیت‌الله مکارم شیرازی به این شرح بوده است: شهرداری تهران تعداد ۱۵۰۰ بسته خواربار و مواد غذایی به خانه سینما اهدا کرده تا در ایام ماه مبارک رمضان در اختیار سینماگران قرار گیرد. مدیران خانه سینما به بهانه اینکه این اقلام بایستی در اختیار هنرمندان نیازمند قرار گیرد، آنان را ملزم به پر کردن پرسشنامه‌ای کردند که سی و چند بند دارد و سوالات در مورد مسائل خصوصی افراد است، از جمله اینکه شغل همسرتان چیست؟ و منزل‌تان شخصی است یا استیجاری؟ و سوالات متعدد دیگر … و اگر شخصی پرسشنامه را جواب ندهد مشمول دریافت نمی‌شود. آیا شرعا حق دارند به بهانه کمک کردن به اشخاص نیازمند در ماه مبارک رمضان، تحقیق و تفحص در زندگی خصوصی افراد کنند؟

پاسخ آیت‌الله مکارم چنین است: این کار، جایز نیست و نیاز ظاهری کفایت می‌کند.

مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی با روش خانه سینما در تخصیص کمک معیشتی+ عکس

همچنین آیت‌الله سید عباس مدرس یزدی نیز در این باره جوابی منتشر شده که به شرح زیر است: 

این طور که مرسوم و متعارف است، درباره معلمان و کارمندان هر اداره چیزی که از روئسا به دست مدیران آن اداره می‌رسد، که توزیع به کارمندان نمایند. همه یکسانند و نیازمند و غیر نیازمند مساوی‌اند و این یک برکات رمضان و اعیاد مانند آن از مناسبات است، مگر قید شود که فقط مال مصیبت زدگان کرونا هست یا فقط زلزله زدگان است و مانند آن و بدون قید و شرطی حکم شرعی همان است که بیان شد. بعضی از مامورین، خدا هدایتشان کند، سختگیر می‌باشند.

مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی با روش خانه سینما در تخصیص کمک معیشتی+ عکس
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید