الهام فخاری پس از استماع گزارش میکائیل سعیدی بیان داشت
رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: توسعه خدمات اجتماعی در مناطق مجاور منطقه 12 ، به کاهش فشار مسایل اجتماعی در این منطقه منجر می شود. به همین جهت شورای پنجم پیگیر تاسیس و افزایش خدمات اجتماعی در سایر مناطق شهری بوده است.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۹
۰

الهام فخاری در دویست و پانزدهمین جلسه شورا و پس از استماع گزارش رابط شورا یاری منطقه 12گفت: روز گذشته، روز جهانی میراث فرهنگی و موزه ها بود، که مناسبت خوبی با گزارش رابط شورا یاری محترم منطقه 12 دارد. سرمایه و ظرفیتی که این منطقه، اعم از ارزش های فرهنگی، میراث تاریخی و موزه ها دارد، بین سایر مناطق تهران کم نظیر است. به عبارت بهتر منقطه 12 ، موزه پویای شهری است.

الهام فخاری افزود: کاهش جمعیت در این منطقه رابطه مستقیمی با طرح های شهری دارد. برقراری طرح های رفت و آمدی و ترافیکی به مدت 40 سال، نه تنها این منطقه، بلکه شاید مناطق در محدوده طرح را دچار دگرگونی به غلبه واحدهای اداری کرده است. از این رو خواه ناخواه، تحت تاثیر ماهیت اداره این منطقه، ماهیتی انبارگونه پیدا می کند.

وی ادامه داد: همچنین شاهدیم، ممنوعیت هایی که به دلیل استقرار نهادهایی مانند قوه مقننه برای مردم ایجاد شده، برای ساختمان های مجلس ایجاد نمی شود. شرایط مسکونی منطقه 12 به گونه ای است که محلات این منطقه دارای توان اقتصادی می شوند. اما زمانی که برخی طرح ها مانع ساخت و ساز، نوسازی و مدیریت شهروندان بر سرمایه شان شود، مسلما ماهیت بافت مسکونی تغییر پیدا می کند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تاکید کرد: برخی مشکلاتی که ایمنی بازار را تحت تاثیر قرارمی دهد، ضرورت برنامه جامع برای افزایش ایمنی بازار را ایجاد می کند. البته درکنار این موارد، باید به فرصت های اجتماعی بازار ازجمله خیرین و اتحادیه و اصناف توجه کرد. کمیته اجتماعی شورا با خیرین بازار و اتحادیه‌ها جلسات همکاری و هماهنگی دارد.

عضو شورای شهر تهران به توسعه خدمات اجتماعی در سایر مناطق اشاره کرد و گفت: توسعه این خدمات در سایر مناطق شهری باید جدی گرفته شود. توسعه خدمات اجتماعی در مناطق مجاور منطقه 12 به کاهش فشار مسایل اجتماعی در این منطقه منجر می شود. به همین جهت شورای پنجم پیگیر تاسیس و افزایش خدمات اجتماعی در سایر مناطق شهری بوده ، و در این مدت توسعه خدمات اجتماعی در سایر مناطق شهرداری خوب پیش رفته است‌.

الهام فخاری پس از استماع گزارش میکائیل سعیدی بیان داشت
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۹
رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: توسعه خدمات اجتماعی در مناطق مجاور منطقه 12 ، به کاهش فشار مسایل اجتماعی در این منطقه منجر می شود. به همین جهت شورای پنجم پیگیر تاسیس و افزایش خدمات اجتماعی در سایر مناطق شهری بوده است.

الهام فخاری در دویست و پانزدهمین جلسه شورا و پس از استماع گزارش رابط شورا یاری منطقه 12گفت: روز گذشته، روز جهانی میراث فرهنگی و موزه ها بود، که مناسبت خوبی با گزارش رابط شورا یاری محترم منطقه 12 دارد. سرمایه و ظرفیتی که این منطقه، اعم از ارزش های فرهنگی، میراث تاریخی و موزه ها دارد، بین سایر مناطق تهران کم نظیر است. به عبارت بهتر منقطه 12 ، موزه پویای شهری است.

الهام فخاری افزود: کاهش جمعیت در این منطقه رابطه مستقیمی با طرح های شهری دارد. برقراری طرح های رفت و آمدی و ترافیکی به مدت 40 سال، نه تنها این منطقه، بلکه شاید مناطق در محدوده طرح را دچار دگرگونی به غلبه واحدهای اداری کرده است. از این رو خواه ناخواه، تحت تاثیر ماهیت اداره این منطقه، ماهیتی انبارگونه پیدا می کند.

وی ادامه داد: همچنین شاهدیم، ممنوعیت هایی که به دلیل استقرار نهادهایی مانند قوه مقننه برای مردم ایجاد شده، برای ساختمان های مجلس ایجاد نمی شود. شرایط مسکونی منطقه 12 به گونه ای است که محلات این منطقه دارای توان اقتصادی می شوند. اما زمانی که برخی طرح ها مانع ساخت و ساز، نوسازی و مدیریت شهروندان بر سرمایه شان شود، مسلما ماهیت بافت مسکونی تغییر پیدا می کند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تاکید کرد: برخی مشکلاتی که ایمنی بازار را تحت تاثیر قرارمی دهد، ضرورت برنامه جامع برای افزایش ایمنی بازار را ایجاد می کند. البته درکنار این موارد، باید به فرصت های اجتماعی بازار ازجمله خیرین و اتحادیه و اصناف توجه کرد. کمیته اجتماعی شورا با خیرین بازار و اتحادیه‌ها جلسات همکاری و هماهنگی دارد.

عضو شورای شهر تهران به توسعه خدمات اجتماعی در سایر مناطق اشاره کرد و گفت: توسعه این خدمات در سایر مناطق شهری باید جدی گرفته شود. توسعه خدمات اجتماعی در مناطق مجاور منطقه 12 به کاهش فشار مسایل اجتماعی در این منطقه منجر می شود. به همین جهت شورای پنجم پیگیر تاسیس و افزایش خدمات اجتماعی در سایر مناطق شهری بوده ، و در این مدت توسعه خدمات اجتماعی در سایر مناطق شهرداری خوب پیش رفته است‌.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید