گفت و گوی برنامه ورزش تعطیل نیست با مال باخته های سایت های شرط بندی فوتبال: در چهار روز ۸۶۰ میلیون تومان از دست دادم!
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۷
۱
گفت و گوی برنامه ورزش تعطیل نیست با مال باخته های سایت های شرط بندی فوتبال: در چهار روز ۸۶۰ میلیون تومان از دست دادم!