سخنگوی دولت مطرح کرد؛
ربیعی گفت: فعالیت شهرداری تنها بتن ریزی و تیر آهن کشی نیست و باید مردم با اقدام‌های مدیران شهری آشنا شوند.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲
۰

 

علی ربیعی سخنگوی دولت در بازدید خود از مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران و افتتاح شبکه شهر گفت: تا امروز در حوزه اطلاع رسانی شهری اقدام‌های مناسبی از سوی مدیریت شهری انجام شده است، اما باید تأکید کرد که این اقدام‌ها کافی نبوده است.

سخنگوی دولت افزود: باید به این نکته توجه کرد که نه تنها اطلاع رسانی در حوزه مدیریت شهری جامع نبوده است، بلکه در دیگر بخش‌ها نیز رسانه‌ها در اطلاع رسانی مناسب عمل نکردند.

ربیعی با تأکید بر اینکه من مخالف فعالیت‌های عمرانی شهرداری تهران نیستم، ادامه داد: عملکرد شهرداری تهران در شهر را نباید در قالب فعالیت بتن و آهن دید و باید دانست اطلاع رسانی درباره عملکرد نیز حائز اهمیت است.

سخنگوی دولت مطرح کرد؛
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲
ربیعی گفت: فعالیت شهرداری تنها بتن ریزی و تیر آهن کشی نیست و باید مردم با اقدام‌های مدیران شهری آشنا شوند.

 

علی ربیعی سخنگوی دولت در بازدید خود از مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران و افتتاح شبکه شهر گفت: تا امروز در حوزه اطلاع رسانی شهری اقدام‌های مناسبی از سوی مدیریت شهری انجام شده است، اما باید تأکید کرد که این اقدام‌ها کافی نبوده است.

سخنگوی دولت افزود: باید به این نکته توجه کرد که نه تنها اطلاع رسانی در حوزه مدیریت شهری جامع نبوده است، بلکه در دیگر بخش‌ها نیز رسانه‌ها در اطلاع رسانی مناسب عمل نکردند.

ربیعی با تأکید بر اینکه من مخالف فعالیت‌های عمرانی شهرداری تهران نیستم، ادامه داد: عملکرد شهرداری تهران در شهر را نباید در قالب فعالیت بتن و آهن دید و باید دانست اطلاع رسانی درباره عملکرد نیز حائز اهمیت است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید