شب‌های قدر بدون تو چقدر سخت است سردار، هنوز باورمان نمی‌شود رفتنت را، رفتی تا تنها صدای این شب‌ها الغوث باشد نه صدای گلوله و توپ تانک، سردار در میانمان نیستی، اما میدانم مثل کوه پشتمان هستی، این شب‌ها که یاد اول شهید مظلوم سرزمین کوفه می‌افتم ناخودآگاه به این نقطه می‌رسم که مظلومانه در این سرزمین مثل فرمانده خود به شهادت رسیدی، سردار برای ما دعا کن که به دعایت سخت محتاجیم، هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود.
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۹
۰
شب‌های قدر بدون تو چقدر سخت است سردار، هنوز باورمان نمی‌شود رفتنت را، رفتی تا تنها صدای این شب‌ها الغوث باشد نه صدای گلوله و توپ تانک، سردار در میانمان نیستی، اما میدانم مثل کوه پشتمان هستی، این شب‌ها که یاد اول شهید مظلوم سرزمین کوفه می‌افتم ناخودآگاه به این نقطه می‌رسم که مظلومانه در این سرزمین مثل فرمانده خود به شهادت رسیدی، سردار برای ما دعا کن که به دعایت سخت محتاجیم، هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید