اعماق اقیانوس همواره برای انسان راز‌های فراوانی را با خود همراه داشته است. حس اکتشاف نقاط ناشناخته و غیرقابل دسترس همواره جذابیت‌های خاصی دارد. هنوز هم داستان‌های دوران کودکی و آثار نویسندگان بزرگ، چون ژول ورن را به خاطر داریم که از عجایب اعماق زمین و اقیانوس‌ها گفته و ساعت‌ها مخاطبان را مشغول خود می‌کردند. حال آنکه پیشرفت‌های تکنولوژیک و امکان غواصی در اعماق بیشتر مسیری را به سمت ایجاد پیوند میان آن داستان‌ها و دنیای واقعیت ایجاد کرده است از این رو بعضا شاهد انتشار تصاویری از جاندارن عجیب ساکن اقیانوس‌ها هستیم که باور آن‌ها کمی دشوار به نظر می‌رسد. در ادامه نگاهی داریم به شگفت انگیزترین موجوداتی که در اعماق اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند.
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳
۱
اعماق اقیانوس همواره برای انسان راز‌های فراوانی را با خود همراه داشته است. حس اکتشاف نقاط ناشناخته و غیرقابل دسترس همواره جذابیت‌های خاصی دارد. هنوز هم داستان‌های دوران کودکی و آثار نویسندگان بزرگ، چون ژول ورن را به خاطر داریم که از عجایب اعماق زمین و اقیانوس‌ها گفته و ساعت‌ها مخاطبان را مشغول خود می‌کردند. حال آنکه پیشرفت‌های تکنولوژیک و امکان غواصی در اعماق بیشتر مسیری را به سمت ایجاد پیوند میان آن داستان‌ها و دنیای واقعیت ایجاد کرده است از این رو بعضا شاهد انتشار تصاویری از جاندارن عجیب ساکن اقیانوس‌ها هستیم که باور آن‌ها کمی دشوار به نظر می‌رسد. در ادامه نگاهی داریم به شگفت انگیزترین موجوداتی که در اعماق اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند.
بهترین خرید
نظرات
سعید
الله جل وجلاله وآفرینشهای شگفت انگیزش
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید