ناسا به تازگی تصویری از مادر تلسکوپ «هابل» منتشر کرده، داده‌های این تلسکوپ در سال ۲۰۱۹ به نگارش تقریباً هزار مقاله علمی منجر شد.
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۶:۱۱
۰

ناسا به تازگی تصویری از نانسی گریس رومن منتشر کرده که به خاطر نقش‌اش در برنامه‌ریزی تلسکوپ فضایی هابل به عنوان «مادر هابل» نیز شناخته می‌شود.

رومن، نخستین ستاره‌شناس اصلی سازمان هوانوردی آمریکا و یکی از نخستین مدیران زن این سازمان است.

در زمانی که زنان از تحصیل در رشته ریاضیات و علوم خودداری می‌کردند، رومی به یک ستاره شناس تحقیقاتی تبدیل شد.

وی در شکل گیری تلسکوپ فضایی هابل ناسا از یک ایده به واقعیت و ایجاد برنامه ناسا برای رصدخانه‌های نجومی مبتنی بر فضا نقش مهمی داشت.

در این تصویر که در اوایل دهه ۱۹۷۰ تهیه شده، رومن در مرکز پرواز‌های فضایی گادرد ناسا در گرینبلت، مریلند حضور دارد.

داده‌های تلسکوپ هابل در سال ۲۰۱۹ به نگارش تقریباً هزار مقاله علمی منجر شد.

تصویر ناسا از مادر «هابل»
 
ناسا به تازگی تصویری از مادر تلسکوپ «هابل» منتشر کرده، داده‌های این تلسکوپ در سال ۲۰۱۹ به نگارش تقریباً هزار مقاله علمی منجر شد.

ناسا به تازگی تصویری از نانسی گریس رومن منتشر کرده که به خاطر نقش‌اش در برنامه‌ریزی تلسکوپ فضایی هابل به عنوان «مادر هابل» نیز شناخته می‌شود.

رومن، نخستین ستاره‌شناس اصلی سازمان هوانوردی آمریکا و یکی از نخستین مدیران زن این سازمان است.

در زمانی که زنان از تحصیل در رشته ریاضیات و علوم خودداری می‌کردند، رومی به یک ستاره شناس تحقیقاتی تبدیل شد.

وی در شکل گیری تلسکوپ فضایی هابل ناسا از یک ایده به واقعیت و ایجاد برنامه ناسا برای رصدخانه‌های نجومی مبتنی بر فضا نقش مهمی داشت.

در این تصویر که در اوایل دهه ۱۹۷۰ تهیه شده، رومن در مرکز پرواز‌های فضایی گادرد ناسا در گرینبلت، مریلند حضور دارد.

داده‌های تلسکوپ هابل در سال ۲۰۱۹ به نگارش تقریباً هزار مقاله علمی منجر شد.

تصویر ناسا از مادر «هابل»
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید