وزیر بهداشت درباره مدیریت بحران کرونا و تلخ ترین روزهایی که کشور و مدافعان سلامت تجربه کردند، سخن گفت.
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۴
۰

 سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم رونمایی از لباس مخصوص کادر درمانی در مقابله با کرونا اظهار کرد: من از اولین دقایقی که خبر شیوع ویروس کرونا در چین را شنیدم، دستورالعمل‌هایی را تهیه و به عنوان سرباز کوچک کشور شروع به برنامه ریزی و مدیریت شرایط کردم و  تلخ‌ترین، پررنج‌ترین و ملال آورترین ایام مدیریت بحران کرونا برای ما زمانی بود که مدافعان سلامت در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا، ماسک و دستکش نداشتند و ایام تلخی به من گذشت، من در ۲ هفته اول شیوع کرونا شبی یک ربع بیشتر خواب به چشمانم نمی‌آمد چرا که موج سهمگین کرونا وارد کشور شده بود.

او ادامه داد: آن زمان برخی به ریش ما می‌خندیدند و در رسانه هایشان ما را به باد تمسخر گرفته بودند و خنجر در قلب ما فرو می‌کردند، اما وقتی خود گرفتار طوفان کرونا شدند، درک کردند ایران با چه عظمتی در برابر هجمه سنگین کرونا ایستاد، البته باید بگویم ما برای گرفتاری هیچ قوم و ملتی خوشحال نمی‌شویم.

نمکی گفت: میزان تخت به هزار نفر جمعیت در کشور‌های اروپایی و امریکایی در بدترین شرایط ۵ تا ۷ برابر و میزان پرستار به تخت در بدترین شرایط سه برابر ماست و ما اینگونه در برابر کرونا ایستادیم، در این کشور‌ها بیماران پشت درب بیمارستان‌ها سردرگم بودند و در راهرو‌ها بستری می‌شدند و در کشور ما حتی یک کارتن خواب پشت درب بیمارستان سردرگم نبود، در این کشور‌ها پیرمرد‌ها و پیرزن‌ها در بیمارستان‌ها بستری نمی‌شدند، این اتفاق در کشور ما نیفتاد که هیچ بیمار مسنی را به دلیل اولویت جوانان پذیرش نکنیم و به دلیل عدم بضاعت به هیچ بیماری بی مهری نکردیم و همه بیماران را پذیرفتیم.

وزیر بهداشت گفت: یکی از دلایل اصلی تفاوت ما با کشور‌های اروپایی و آمریکایی در شرایط سخت تحریم و مشکلات اقتصادی، همت و غیرت مدافعان سلامت و هموطنانمان بود و ما پنج برابر اروپا و آمریکا در مدیریت کرونا پیشرفت کرده ایم و یک پزشک و پرستار ما به دلیل کمبود ماسک و امکانات حفاظت فردی به مردم پشت نکرد و هیچ کدام یک بار در خیابان جمع نشدند و بگویند به دلیل کمبود‌ لباس حفاظتی به بیماران خدمت نمی‌دهیم.

نمکی گفت: من قبل از شیوع کرونا صادرات ماسک را ممنوع کردم و وزیر اقتصاد در سفر استانی به من گفتند، چرا صادرات ماسک را ممنوع کردید و قبول این موضوع که ما در شرایط آرامی هستیم و دچار طوفان سختی خواهیم شد، برایشان راحت نبود، هر چند ما در هفته اول دچار کمبود ماسک شدیم.

وزیر بهداشت گفت: این خاطره تلخ را هرگز فراموش نخواهد کردم که یکی از فرماندهان ارشد ما گرفتار کرونا شد و با عصبانیت گفتم چرا بدون ماسک وارد بخش شدی و هر وقت یاد این خاطره می‌افتم، سلول هایم آتش می‌گیرد، او در جواب به من گفت، وقتی برای سرکشی به بخش رفته بودم، دیدم پزشک و پرستار بخش ماسک ندارند و من با وجود اینکه می‌دانستم آلوده می‌شوم، اما  ماسک خود را نزدم، چرا که نمی خواستم بگویم خون من رنگین‌تر از آنهاست.

نمکی گفت: اینکه یک کشور واردکننده صرف در ۵۰ روز به صادر کننده تبدیل شود، حاصل لطف خدا و بزرگی خون شهدا و سایه عظمت و معنویت بر کشور و همت والای تولیدکنندگان است.

وزیر بهداشت درباره مدیریت بحران کرونا و تلخ ترین روزهایی که کشور و مدافعان سلامت تجربه کردند، سخن گفت.

 سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم رونمایی از لباس مخصوص کادر درمانی در مقابله با کرونا اظهار کرد: من از اولین دقایقی که خبر شیوع ویروس کرونا در چین را شنیدم، دستورالعمل‌هایی را تهیه و به عنوان سرباز کوچک کشور شروع به برنامه ریزی و مدیریت شرایط کردم و  تلخ‌ترین، پررنج‌ترین و ملال آورترین ایام مدیریت بحران کرونا برای ما زمانی بود که مدافعان سلامت در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا، ماسک و دستکش نداشتند و ایام تلخی به من گذشت، من در ۲ هفته اول شیوع کرونا شبی یک ربع بیشتر خواب به چشمانم نمی‌آمد چرا که موج سهمگین کرونا وارد کشور شده بود.

او ادامه داد: آن زمان برخی به ریش ما می‌خندیدند و در رسانه هایشان ما را به باد تمسخر گرفته بودند و خنجر در قلب ما فرو می‌کردند، اما وقتی خود گرفتار طوفان کرونا شدند، درک کردند ایران با چه عظمتی در برابر هجمه سنگین کرونا ایستاد، البته باید بگویم ما برای گرفتاری هیچ قوم و ملتی خوشحال نمی‌شویم.

نمکی گفت: میزان تخت به هزار نفر جمعیت در کشور‌های اروپایی و امریکایی در بدترین شرایط ۵ تا ۷ برابر و میزان پرستار به تخت در بدترین شرایط سه برابر ماست و ما اینگونه در برابر کرونا ایستادیم، در این کشور‌ها بیماران پشت درب بیمارستان‌ها سردرگم بودند و در راهرو‌ها بستری می‌شدند و در کشور ما حتی یک کارتن خواب پشت درب بیمارستان سردرگم نبود، در این کشور‌ها پیرمرد‌ها و پیرزن‌ها در بیمارستان‌ها بستری نمی‌شدند، این اتفاق در کشور ما نیفتاد که هیچ بیمار مسنی را به دلیل اولویت جوانان پذیرش نکنیم و به دلیل عدم بضاعت به هیچ بیماری بی مهری نکردیم و همه بیماران را پذیرفتیم.

وزیر بهداشت گفت: یکی از دلایل اصلی تفاوت ما با کشور‌های اروپایی و آمریکایی در شرایط سخت تحریم و مشکلات اقتصادی، همت و غیرت مدافعان سلامت و هموطنانمان بود و ما پنج برابر اروپا و آمریکا در مدیریت کرونا پیشرفت کرده ایم و یک پزشک و پرستار ما به دلیل کمبود ماسک و امکانات حفاظت فردی به مردم پشت نکرد و هیچ کدام یک بار در خیابان جمع نشدند و بگویند به دلیل کمبود‌ لباس حفاظتی به بیماران خدمت نمی‌دهیم.

نمکی گفت: من قبل از شیوع کرونا صادرات ماسک را ممنوع کردم و وزیر اقتصاد در سفر استانی به من گفتند، چرا صادرات ماسک را ممنوع کردید و قبول این موضوع که ما در شرایط آرامی هستیم و دچار طوفان سختی خواهیم شد، برایشان راحت نبود، هر چند ما در هفته اول دچار کمبود ماسک شدیم.

وزیر بهداشت گفت: این خاطره تلخ را هرگز فراموش نخواهد کردم که یکی از فرماندهان ارشد ما گرفتار کرونا شد و با عصبانیت گفتم چرا بدون ماسک وارد بخش شدی و هر وقت یاد این خاطره می‌افتم، سلول هایم آتش می‌گیرد، او در جواب به من گفت، وقتی برای سرکشی به بخش رفته بودم، دیدم پزشک و پرستار بخش ماسک ندارند و من با وجود اینکه می‌دانستم آلوده می‌شوم، اما  ماسک خود را نزدم، چرا که نمی خواستم بگویم خون من رنگین‌تر از آنهاست.

نمکی گفت: اینکه یک کشور واردکننده صرف در ۵۰ روز به صادر کننده تبدیل شود، حاصل لطف خدا و بزرگی خون شهدا و سایه عظمت و معنویت بر کشور و همت والای تولیدکنندگان است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید