در عصر اطلاعات و ارتباطات که جامعه رو به سوی تکامل دارد و مدنیت را جستجو می کند ،روابط عمومی ها از اجزا و عناصر اصلی ارتباطات به شمار می روند و در ایجاد بسترهای مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادی و بنیادی دارند .
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶
۰


روابط عمومی مهم ترین رکن دنیای مدرن در عصر ارتباطات است که توانسته جای خود را در تمام سازمان های جهانی،خصوصی و دولتی پیدا کند و امروزه از آن به عنوان مهمترین رکن شکوفایی و نوآوری در هر مجموعه ای یاد می شود، روابط عمومی که بر مبنای احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی ،تولید محتوای غنی،صداقت،شفافیت در اطلاع رسانی ،تلاش برای ایجادرضایت دوسویه و جهت دهی به برنامه ریزی های سازمان در پیشبرد اهداف آن نقش آفرین است.
 بنابراین روابط عمومی را نمی توان تنها یک فن و دانش دانست بلکه یک سرفصل از اخلاق ،هنر و علوم اجتماعی است که با تکیه بر مهارت های ارتباطی درون وبرون سازمان را به هم پیوند می دهد و هدف و چگونگی برنامه ها را برای سازمان ترسیم می کند.چراکه روابط عمومی حافظ منافع سازمان و مخاطبان آن است.
 قدر مسلم این‌که، نام‌گذاری این روز خجسته به عنوان روز روابط‌عمومی وارتباطات، خود مبین اهمیت و جایگاه ارزنده روابط‌عمومی‌ در عرصه آگاهی‌بخشی دوسویه به ارکان تصمیم‌گیر سازمان ها و افکار عمومی است.
اینجانب، فرارسیدن این روز فرخنده را به تمامی تلاش‌گران فرهیخته عرصه آگاهی‌بخشی وارتباطات ،به ویژه همکاران سخت کوشم درحوزه روابط عمومی شهرداری تهران تبریک و تهینت عرض نموده و برای فعالین ارجمند این عرصه در راستای ایفای وظایف و رسالت ذاتی‌شان، توفیق وپیروزی را از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

علی طهماسبی
مدیرروابط عمومی شهرداری منطقه۲تهران

در عصر اطلاعات و ارتباطات که جامعه رو به سوی تکامل دارد و مدنیت را جستجو می کند ،روابط عمومی ها از اجزا و عناصر اصلی ارتباطات به شمار می روند و در ایجاد بسترهای مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادی و بنیادی دارند .


روابط عمومی مهم ترین رکن دنیای مدرن در عصر ارتباطات است که توانسته جای خود را در تمام سازمان های جهانی،خصوصی و دولتی پیدا کند و امروزه از آن به عنوان مهمترین رکن شکوفایی و نوآوری در هر مجموعه ای یاد می شود، روابط عمومی که بر مبنای احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی ،تولید محتوای غنی،صداقت،شفافیت در اطلاع رسانی ،تلاش برای ایجادرضایت دوسویه و جهت دهی به برنامه ریزی های سازمان در پیشبرد اهداف آن نقش آفرین است.
 بنابراین روابط عمومی را نمی توان تنها یک فن و دانش دانست بلکه یک سرفصل از اخلاق ،هنر و علوم اجتماعی است که با تکیه بر مهارت های ارتباطی درون وبرون سازمان را به هم پیوند می دهد و هدف و چگونگی برنامه ها را برای سازمان ترسیم می کند.چراکه روابط عمومی حافظ منافع سازمان و مخاطبان آن است.
 قدر مسلم این‌که، نام‌گذاری این روز خجسته به عنوان روز روابط‌عمومی وارتباطات، خود مبین اهمیت و جایگاه ارزنده روابط‌عمومی‌ در عرصه آگاهی‌بخشی دوسویه به ارکان تصمیم‌گیر سازمان ها و افکار عمومی است.
اینجانب، فرارسیدن این روز فرخنده را به تمامی تلاش‌گران فرهیخته عرصه آگاهی‌بخشی وارتباطات ،به ویژه همکاران سخت کوشم درحوزه روابط عمومی شهرداری تهران تبریک و تهینت عرض نموده و برای فعالین ارجمند این عرصه در راستای ایفای وظایف و رسالت ذاتی‌شان، توفیق وپیروزی را از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

علی طهماسبی
مدیرروابط عمومی شهرداری منطقه۲تهران

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید